Описи

Фонд

Трипільський волосний революційний комітет, с. Трипілля Київського повіту Київської губернії/ Трипольский волостной революционный комитет, с. Триполье Киевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-10