Описи

Фонд Р-1

Київський губернський революційний комітет, м. Київ/ Киевский губернский революционный комитет, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-5 із 5 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Постанови Уповноваженого Ради робітничо-селянської оборони, РНК РСФРР, Реввійськради Південно-Західного фронту, командувача 12-ї армії, ВУЦВК, РНК та НКВС УСРР, щодо роботи Київського губернського ревкому та його відділів. 3721919-1921 0
22Постанови Ради праці та оборони РСФРР, Наркомату праці РСФРР РНК УСРР. 1211919-1921 0
33Постанови, декрети, накази РНК УСРР, РНК і Реввійськради РСФРР, Всеукраїнської центральної та Київської губернської комісій по боротьбі з дезертирством, Київських повітового ревкому і відділу юстиції, зокрема по КВО, Звенигородської повітової військової ради (про виконання продрозкладки і заміну її продподатком, травень 1921 р.). 461920-1921 0
44Накази керівника повстанського загону Звенигородського повіту; керівників загонів армії УНР та лідерів Української Центральної Ради (копії). Листівки та відозви козацької керівної ради та 3-ї селянської повстанської дивізії. Протоколи, звіти доповіді Звенигородського повітового ревкому та його відділів про виконану роботу, стан справ у повіті, боротьбу з повстанським рухом.41919-1920 0
55Реєстраційні картки, свідоцтва, картки-формуляри, заяви іноземців щодо надання дозволу на тимчасове проживання в м. Києві, Київському повіті та Київській губернії. 1131920-1923 0
Папка Fond_R-1