Описи

Фонд 1657

Правління товариства Узинського цукрового заводу, м. Київ/ Правление товарищества Узинского сахарного завода, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-1657