Описи

Фонд 1655

Сквирське повітове поліцейське управління, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирское уездное полицейское управление, г. Сквира Сквирського уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1655