Описи

Фонд 1649

Київське відділення Петроградського обліково-позичкового банку, м. Київ/ Киевское отделение Петроградского учетно-ссудного банка, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-1649