Описи

Фонд 1644

Київське відділення Російського для зовнішньої торгівлі банку, м. Київ/ Киевское отделение Русского для внешнней торговли банка, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-1644