Описи

Фонд 1641

Київське відділення Петербурзького Міжнародного комерційного банку, м. Київ/ Киевское отделение Петербургского международного коммерческого банка, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-7 із 7 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Протоколи, звіти облікового комітету Санкт-Петербурзького Міжнародного комерційного банку. Листування з Київським губернським казначейством, Міністерством продовольства, банками, кредитними установами, фірмами, товариствами цукрових заводів, кореспондентами про націоналізацію банків, про стан поточних рахунків та грошових переказів. 390 од.зб.1889-1919 рр.0
22Листування з цукровими заводами, товариствами цукрових заводів з питань грошових розрахунків за купівлю та продаж цукру.47 од.зб.1884-1918 рр.0
33Баланси, меморіальні ордери, баланси, касові книги, книги видатків, книги спеціальних поточних рахунків, книги термінових вкладів. Відомості про надання позик, здійснення закордонних переказів. 103 од.зб.1874-1919 рр.0
44Рахунки дебіторів та кредиторів.3 од.зб.1911-1916 рр.0
55Циркуляри Петроградського міжнародного комерційного банку. Протоколи засідань Київського комітету представників акціонерних комерційних банків. Річні звіти банку. 34 од.зб.1883-1919 рр.0
66Постанови Тимчасового Правління про фінансування цукрової промисловості, про запровадження казенної цукрової монополії та з інших виробничих питань. Рішення судових органів про призначення різних осіб спадкоємцями. Циркуляри правління Петроградського комерційного банку. 145 од.зб.1875-1918 рр.0
77Циркуляри комітету правлінь акціонерних банків короткострокового кредиту. Протоколи засідань облікового комітету про відкриття кредитів, зборів Київського комітету представників акціонерних комерційних банків. Списки акціонерів банку. 12 од.зб.1895-1918 рр.0
Папка Fond_F-1641