Описи

Фонд 1640

Київське відділення Державного дворянського земельного банку, м. Київ/ Киевское отделение Государственного дворянского земельного банка, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-13 із 13 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Статистичні відомості про власників земельних ділянок повітів Київської, Волинської, Подільської та Чернігівської губерній із зазначення кількості землі, її оцінки та розмірів наданих позик. Відомості волосних правлінь про сільське населення по волостях, про купівлю та оренду землі селянами. 250 од.зб.1876-1919 рр.0
22Звіт особливого відділу Державного дворянського земельного банку. Листування з особливим відділом державного Державного дворянського банку, різними особами про переоцінку маєтків, про надання позик, про пересилання гербових знаків, про організацію торгів з продажу маєтків. 106 од.зб.1891-1915 рр.0
33Постанови Київського відділення державного Державного дворянського банку. Звіти про діяльність банку. Договори про орендне утримання земель. 30 од.зб.1892-1918 рр.0
44_1Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.1262 од.зб.1885-1896 рр.0
55Справи про надання позик різним особам під заставу майна та продаж маєтків.52 од.зб.1886-1916 рр.0
66Особові справи співробітників банку.17 од.зб.1876-1919 рр.0
77Постанови Ради державного Державного земельного банку про продаж землі за борги. Розпорядження, циркуляри Державного дворянського земельного банку. Лісогосподарські плани та звіти. Звіти банку. Описування та оцінка лісових маєтків. Листування з волосними правліннями з питань встановлення цін на орендні землі. Відомості про надання позик, про оцінку узятого під заставу земельного майна. Списки кредиторів та службовців банку. 53 од.зб.1886-1919 рр.0
88Плани проданих ділянок землі Васильківського, Канівського та Київського повітів. 71 од.зб.1888-1919 рр.0
94_2Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.2096 од.зб.1896-1905 р.р.0
104_3Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.1378 од.зб.1905-1910 р.р.0
114_4Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.171 од.зб.1911 р.0
124_5Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.823 од.зб.1911-1913 р.р.0
134_6Справи про надання позик різним особам під заставу майна та купівлю ділянок землі.990 од.зб.1913-1918 р.р.0
Папка Fond_F-1640