Описи

Фонд 1639

Київське відділення Волзько-Камського комерційного банку, м. Київ/ Киевское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-5 із 5 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Циркуляри правління Волзько-Камського комерційного банку з виробничих питань. Звіт та журнали Київського відділення банку. Листування з головним правлінням з питань кредитування, ведення звітності, видачі посвідчень службовцям банку, переміщень по службі. Головна книга, книги особових рахунків та цінностей, прийнятих на зберігання. 158 од.зб.1871-1918 рр.0
22Поточні рахунки співробітників банку.231 од.зб1870-1918 рр.0
33Постанова комісії представників правлінь банків, Всеросійського професійної спілки службовців кредитних установ про нормований робочий день, про оплату праці, про виплату пенсій. Наказ Міністерства фінансів про заборону видачі золота клієнтам банку. Циркулярні розпорядження правління банку. 199 од.зб.1872-1920 рр.0
44Розпорядження, циркуляри правління банку з виробничих питань. Листування закордонних банків з Київським відділенням англійською, французькою, німецькою та іншими мовами. Головна книга банку. Відомості про стан рахунків; списки службовців банку. 23 од.зб.1882-1918 рр.0
55Купецькі і промислові свідоцтва. Відомості про стан спеціальних рахунків, про обороти грошових сум, про залишки процентних паперів і термінових вкладів. Ордери на перевезення рафінаду від станції Шепетівка до м. Баку. 15 од.зб.1898-1918 рр.0
Папка Fond_F-1639