Описи

Фонд 1636

Київське відділення земельного банку, м. Київ/ Киевское отделение земельного банка, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-14 із 14 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Протоколи засідань правління банку, особливої та ревізійної комісій. Журнали оцінки земель та цінностей на зберіганні у банку. Головні книги, книги позик та зобов’язань банку, страхування майна, алфавітні книги маєтків та позичальників банку. Особові рахунки позичальників. 153 од.зб.1872-1919 рр.0
22Циркуляри Міністерства фінансів. Протоколи засідань правління Київського земельного банку. Статистичні відомості про банківські операції. Листування з генерал-губернатором, селянським земельним банком, кредитними установами з питань надання позик під заставу майна. 473 од.зб.1872-1919 рр.0
33Справи про заставу маєтків різних осіб.1982 од.зб.1872-1919 рр.0
44Справи про заставу будинків різних осіб.192 од.зб.1893-1917 рр.0
55Справи про заставу маєтків, будинків, ділянок землі різних осіб. 1932 од.зб.1872-1919 рр.0
66Справи про заставу будинків різних осіб.840 од.зб.1872-1919 рр.0
77Справи про заставу маєтків, ферм, ділянок землі.912 од.зб.1872-1919 рр.0
88Справи про надання позик різним особам під заставу нерухомого майна.69 од.зб.1872-1920 рр.0
99Справи про заставу маєтків різних осіб. 145 од.зб.1874-1918 рр.0
1010Справи про заставу будинків різних осіб.8 од.зб.1883-1919 рр.0
1112Постанови Київського відділення земельного банку про порядок надання позик селянам. Циркуляри Міністерства фінансів та банку. 40 од.зб.1875-1919 рр.0
1213Звіти про роботу банку. Листування зі страховими товариствами з питань виплати ними страхових премій. Справи про надання позик, заставу та продаж маєтків різних осіб за борги. Журнали засідань правління Київського відділення земельного банку про надання позик та оцінювання майна позичальників. 27 од.зб.1876-1918 рр.0
1314Постанови комісії з оцінювання маєтків позичальників. Статут Київського відділення земельного банку. Протоколи загальних зборів акціонерів, ліквідаційної комісії. Звіти оціночної каси банку. 235 од.зб.1872-1919 рр.0
1415Плани узятих під заставу та проданих земельних ділянок. 931 од.зб.1872-1918 рр.0
Папка Fond_F-1636