Описи

Фонд 1635

Київське відділення селянського поземельного банку, м. Київ/ Киевское отделение крестьянского поземельного банка, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-20 із 23 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Постанови будівельної комісії про будівництво у м. Києві приміщень селянського та дворянського банків. Протоколи особливої наради при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі з питань землекористування та землеустрою. 590 од.зб.1873-1919 рр.0
22Постанови Київського відділення банку про купівлю та продаж землі. Плани, креслення та описи маєтків. Річні звіти про роботу Київського відділення банку. Статистичні відомості про діяльність банку, орендні договори. 677 од.зб.1886-1910 рр.0
33Листування з Казенною палатою, мировим посередником, землевпорядними комісіями, селянами про надання позик, про організацію землемірних робіт, про нагородження землемірів.104 од.зб.1890-1919 рр.0
44Листування з Київської казенною палатою, губернським казначейством з питань стягнення податків з майна іноземних громадян, яке підлягало ліквідації. Відомості про землі німецьких колоній, про ліквідацію майна різних осіб та товариств цукрових заводів, про купівлю маєтків за рахунок селянського банку. 570 од.зб.1916-1917 рр.0
55Справи про зміни у складі селянських товариств, про продаж маєтків, які належали банку.922 од.зб.1889-1918 рр.0
66Справи про надання позик селянам.88 од.зб.1886-1916 рр.0
77_1 томСправи про надання позик селянам. 235 од.зб.1907 р.0
88Справи про надання позик селянам.1628 од.зб.1909-1916 рр.0
99_1chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.620 од.зб.1883-1895 р.р.0
1010Листування селянського поземельного банку з різними особами та заяви про прийняття на роботу, про надання відпусток, про переміщення по службі, про отримання пенсій, грошової допомоги та посвідчень на право проїзду залізницею. 215 од.зб.1886-1919 рр.0
1111Постанови ліквідаційного відділу та ради банку з питань організації роботи. Розпорядження, циркуляри центрального правління банку про порядок надання позик. Річні звіти про роботу банку. 324 од.зб.1883-1919 рр.0
1212Плани проданих, куплених та заставлених ділянок землі у повітах Київської губернії.45 од.зб.1886-1912 рр.0
137_2 томСправи про надання позик селянам. 1487 од.зб.1908-1916 р.р.0
149_2chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.567 од.зб.1895-1899 р.р.0
159_3chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.713 од.зб.1899-1902 р.р.0
169_4chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.1035 од.зб.1903-1906 р.р.0
179_5chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.1485 од.зб.1906-1908 р.р.0
189_6chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.--0
199_7chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.-1908-1909 р.р.0
209_8chСправи про продаж землі, про надання позик селянам та різним товариствам.-1909-1910 р.р.0
Папка Fond_F-1635