Описи

Фонд 1629

Турівське волосне правління, с. Турівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/ Туровское волостное правление, с. Туровка Прилукского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1629