Описи

Фонд 1618

Переяславська повітова оціночна комісія, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславская уездная оценочная комиссия, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1618