Описи

Фонд 1617

Березанське волосне правління, м-ко Березань Переяславського повіту Полтавської губернії/ Березанское волостное правление, м-ко Березань Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1617