Описи

Фонд 1560

Васильківський повітовий військовий начальник, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский уездный воинский начальник, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1560