Описи

Фонд 1543

Богуславська поштова контора, м-ко Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславская почтовая контора, м-ко Богуслав Каневского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1543