Описи

Фонд 1536

Новофастівське поштово-телеграфне відділення, м-ко Новофастів Сквирського повіту Київської губернії/ Ново-Фастовское почтово-телеграфное отделение, м-ко Новофастов Сквирского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1536