Описи

Фонд 1534

Товариш прокурора Київського окружного суду по Білоцерківській дільниці, м-ко Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Белоцерковскому участку, м-ко Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1534