Описи

Фонд 1531

Товариш прокурора Київського окружного суду з політичних справ, м. Київ/ Товарищ прокурора Киевского окружного суда по политическим делам, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-1531