Описи

Фонд 1523

Судовий слідчий Київського окружного суду 4-ї дільниці Бердичівського повіту/ Судебный следователь Киевского окружного суда 4-гоучастка, Бердичевского уезда

Користувач Гість

Папка Fond_F-1523