Описи

Фонд 1517

Переяславське повітове рекрутське присутствіє, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславское уездное рекрутское присутствие, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1517