Описи

Фонд 1514

Київська ревізійна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань, м. Київ/ Киевская ревизионная комиссия для ревизии дейстеий дворянських депутатских собраний, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-1514