Описи

Фонд 1490

Васильківське міське двокласне комерційне училище, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковское городское двухклассное коммерческое училище, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1490