Описи

Фонд 1485

Переяславський повітовий військовий начальник, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславский уездный воинский начальник, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1485