Описи

Фонд 1459

Новофастівське єврейське товариство, м-ко Новофастів Сквирського повіту Київської губернії/ Новофастовское еврейское общество, м-ко Новофастов Сквирского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1459