Описи

Фонд 1449

Мировий суддя 3-ї дільниці Переяславського повіту, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Мировой судья 3-го участка Переяславского уезда, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1449