Описи

Фонд 1450

Земський начальник 2-ї дільниці Переяславського повіту, м-ко Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії/ Земский начальник 2-го у частка Переяславского уезда, м-ко Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1450