Скани, папка Fond_R-29/opys_1/

Постанови, обіжники, розпорядження, накази Чернігівського губвиконкому, повітвиконкому, Семиполківського волвиконкому і райвиконкому, Київського військкомату. Протоколи засідань і перевиборів сільради (з іншими документами); загальних зборів жителів села.

Користувач Гість