Скани, папка Fond_F-61/opys_1/

Київська повітова у справах про вибори до 2-ї Державної Думи комісія, м. Київ/ Киевская у ездная по делам о виборах во 2-ю Государственную Думу комиссия, г. Киев
Заяви громадян про внесення їх до списків виборців або виключення зі списків.

Користувач Гість

 

Справи:

Фонд 61, Опис 1

Описи