Скани, папка Fond_F-1529/opys_1/

Судовий слідчий Київського окружного суду 7-ї дільниці м. Києва, м. Київ/ Судебный следователь Киевского окружного суда 7-го участка г. Киева, г. Киев
Кримінальні справи суду.

Користувач Гість

 

Справи:

Фонд 1529, Опис 1

Описи