Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 1-50 из 543.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні дати
 
1(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
2(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
3(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
4(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
5(не задано) (не задано)(не задано)(не задано)
6Р-341 Бородянський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі і лісу, с. Бородянка Бородянського району Київського округу/ Бородянский районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, с. Бородянка Бородянского района Киевского округа211927
7Р-9511-а районна комісія з націоналізації земель на Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ/ 1-я районная комиссия по национализации земель на Правобережье Правобережного бюро Всеукраинской центральной комиссии по национализации земель, м. Киев911923-1926
8Р-261-а Шпитьківська сільськогосподарська артіль, с. Шпитьки Київського району Київського району/ 1-й Шпитковская сельскохозяйственная артель, с. Шпитки Киевского района Киевского района 111928
9Р-6971-й Київський військово-учбовий пункт середньої мережі Київського військового округу, м. Київ/ 1-й Киевский военно-учебный пункт средней сети Киевского военного округа, г. Киев111932-1933
10Р-2733-й державний шкіряний завод Українського шкіряного тресту, м. Васильків Білоцерківського округу Київської губернії/ 3-й государственный кожевенный завод Украинский кожаного треста, г. Васильков Белоцерковского округа Киевской губернии 2411921-1923
11Р-9435-та районна комісія з націоналізації землі на Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ/ 5-районная комиссия по национализации земли на Правобережье Правобережного бюро Всеукраинской центральной комиссии по национализации земель, м. Киев811923-1926
12Р-4908-а контора тресту по будівництву підприємств важкої промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ/ 8-я контора треста по строительству предприятий тяжелой промышленности Донбасса «Донбасстяжстрой» Народного комисариата тяжелой промышленности СССР, г. Киев30721932-1938
13!!!!!Fondasdkas;ldka;sldkals;kd;aslkd12312312312312312123123123
14Р-58Єрковецька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Незаможник», с. Єрківці Переяславського району Київської області/ Ерковецкая сельскохозяйственная артель (колхоз) «Незаможник», с. Ерковцы Переяславского района Киевской области2811928-1933
15Р-496Іванківська ветеринарна амбулаторія районного земельного відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковская ветеринарная амбулатория районного земельного отдела, с. Иванков Иванковского района Киевского округа511925-1928
16Р-661Іванківська районна виборча комісія при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковская районная избирательная комиссия при районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Иванковского района Киевского округа211923,1929
17Р-889Іванківське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Иванков Иванковского района Киевского округа2511926-1929
18Р-125Іванківський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського району/ Иванковский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Иванковского района33751923-1931
19Р-91Іванківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків Радомиcльського повіту Київської губернії/ Иванковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Радомиcльського уезда Киевской губернии711921-1922
20Р-719Іванківський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі і лісу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковский районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, с. Иванков Иванковского района Киевского округа1611925-1927, 1929
21Р-412Інспектура охорони здоров’я Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Инспектура здравоохранения Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев249131923-1930
22Р-427Інспектура праці Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Инспектура труда Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев446331921-1929
23Р-173Інститут підвищення кваліфікації керівних та господарських кадрів Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Київ/ Институт повышения квалификации руководящих и хозяйственных кадров Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, г. Киев28111933-1940
24Р-14Ірпінська сільськогосподарська артіль «Незаможник», сел. Ірпінь Київського району Київського округу/ Ирпенская сельскохозяйственная артель «Бедняк», пос. Ирпень Киевского района Киевского округа111927
25Р-34Ірпінська селищна рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Ірпінь Київської приміської зони/ Ирпенский поселковый совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Ирпень Киевской пригородной зоны14911921-1933
26Р-724Ірпінський робітничий комітет Всесоюзної професійногї спілки робітників землі та лісу, сел. Ірпінь Гостомельського району Київського округу/ Ирпенский рабочий комитет Всесоюзного профессионального союза рабочих земли и леса, пос. Ирпень Гостомельского района Киевского округа711925-1927
27Р-11Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району Київського округу/ Абрамовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Абрамовка Дымерского района Киевского округа1211921-1930
28Р-12Андріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Макарівського району Київського округу/ Андреевский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Андреевка Макаровского района Киевского округа2711926-1929
29Р-907Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ/ Архивный отдел исполнительного комитета Киевского областного Совета народных депутатов, г. Киев168471926-1927, 1932-1989
30Р-908Білоцерківське окружне архівне управління при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква/ Белоцерковское окружное архивное управление при окружном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Белая Церковь711926, 1928, 1930-1931
31Р-644Білоцерківський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква Білоцерківського повіту Київської губернії/ Белоцерковский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Белая Церковь Белоцерковского уезда Киевской губернии211919-1922
32Р-18Бірківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бірки Димерського району Київського округ/ Бирковский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бирки Дымерского района Киевского округа3511922-1930
33Р-681Баришівське відділення Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», с. Баришівка Баришівського району Київської області/ Барышевское отделения Киевской областной конторы Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин», с. Барышевка Барышевского района Киевской области211934
34Р-601Баришівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Баришівка Баришівського району Київської області/ Барышевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Барышевка Барышевского района Киевской области501924-1925, 1933
35Р-81Березанський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Березань Переяславського повіту Київської губернії/ Березанский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Березань Переяславского уезда Киевской губернии9241920-1923
36Р-127Березанський районний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих, смт. Березань Березанського району Київської області/ Березанский районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, с. Березань Березанского района Киевской области22331923-1930, 1944-1962
37Р-17Блиставицька сільська Рада депутатів трудящих, с. Блиставиця Бородянського району Київської області/ Блиставицкий сельский Совет депутатов трудящихся, с. Блиставица Бородянского района Киевской области12121922-1929, 1943-1949
38Р-370Блиставицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до правди», с. Блиставиця Бородянського району Київської області/ Блиставицкая сельскохозяйственная артель (колхоз) «Путь к правде», с. Блиставица Бородянского района Киевской области11621929-1936, 1944-1955
39Р-15Богданівська сільська Рада депутатів трудящих, с. Богданівка Бориспільського району Київської області/ Богдановский сельский Совет депутатов трудящихся, с. Богдановка Бориспольского района Киевской области17821922-1924, 1945-1964
40Р-444Богуславський повітовий військовий продовольчий магазин повітового управління військово-продовольчого постачання, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславский уездный военный продовольственный магазин уездного управления военно-продовольственного снабжения, г. Богуслав Каневского уезда Киевской губернии 1011922
41Р-995Богуславський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Київської губернії/ Богуславский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Богуслав Киевской губернии6421922-1923
42Р-733Богуславський повітовий комітет професійної спілки робітників харчової промисловості, м. Богуслав Київського округу/ Богуславский уездный комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности, г. Богуслав Киевского округа211921-1922
43Р-494Борівський сільський комітет незаможних селян, с. Борівка Ставищенського району Малинського округу Київської губернії/ Боровский сельский комитет незаможніх селян, с. Боровка Ставищенского района Малинского округа Киевской губернии111923
44Р-726Бориспільський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу, смт. Бориспіль Бориспільського району Київського округу/ Бориспольский районный комитет Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, г. Борисполь411927
45Р-420Бородянська районна дитяча консультація Бородянської районної інспектури охорони здоров’я, с. Бородянка Київського округу/ Бородянская районная детская консультация Бородянской районной инспектуры здравоохранения, с. Бородянка Киевского округа1911927-1929
46Р-508Бородянська районна спілка сільськогосподарських колективів, с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянский районный союз сельскохозяйственных коллективов, с. Бородянка Бородянского района Киевской области12121929-1933
47Р-13Бородянська селищна Рада депутатів трудящих, смт. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянский поселковый Совет депутатов трудящихся, с. Бородянка Бородянского района Киевской области32221920-1930, 1944-1958
48Р-210Бородянське державне лісове господарство Народного комісаріату лісової промисловості УСРР, с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянское государственное лесное хозяйство Народного комиссариата лесной промышленности УССР, с. Бородянка Бородянского района Киевской области111936
49Р-641Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак», с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянское кооперативное хозяйство «пищевкусовые», с. Бородянка Бородянского района Киевской области211934
50Р-326Бородянський районний військовий комісаріат, с. Бородянка Київського повіту Київської губернії/ Бородянский районный военный комиссариат, с. Бородянка Киевского уезда Киевской губернии511920-1921

* Назва фонду представлена мовою оригіналу