Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 1-50 из 543.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні дати
 
1(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
2(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
3(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
4(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
5(не задано) (не задано)(не задано)(не задано)
6Р-411Відділ охорони здоров’я Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел здравоохранения Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев10231 1919-1925
7Р-469Київський обласний трест меблевої та деревообробної промисловості «Київ-меблі» Київського обласного управління місцевої промисловості, м. Київ/ Киевский областной трест мебельной и деревообрабатывающей промышленности «Киевмебель» Киевского областного управления местной промышленности, г. Киев4851 1932-1936
8!!!!!Fondasdkas;ldka;sldkals;kd;aslkd12312312312312312123123123
9Р-201Київський центральний кооперативний музей Всеукраїнського союзу споживчої кооперації, м. Київ/ Киевский центральный кооперативный музей Всеукраинского союза потребительской кооперации, г. Киев112421912-1930
10Р-294Головний продовольчий комітет Південно-Західних залізниць, м. Київ/ Главный продовольственный комитет Юго-Западных железных дорог, г. Киев79121916-1924, 1928
11Р-349Земельний відділ Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Земельный отдел Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев311031916-1925
12Р-168Київський обласний музей революції Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ/ Киевский областной музей революции Народного комиссариата просвещения УССР, г. Киев8111917-1920, 1940
13Р-452Димерське лісництво Київського повітового земельного відділу, с. Димер Київського повіту Київської губернії/ Дымерское лесничество Киевского уездного земельного отдела, с. Дымер Киевского уезда Киевской губернии2811917-1922
14Р-862Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ при Київському губернському відділі соціального забезпечення, м. Київ/ Подотдел по ликвидации имущества религиозных учреждений при Киевском губернском отделе социального обеспечения, г. Киев30821917-1923
15Р-221Київський повітовий земельний комітет, м. Київ/ Киевский уездный земельный комитет, г. Киев111918
16Р-236Київська контора Українського державного хлібного бюро, м. Київ/ Киевская контора Украинского государственного хлебного бюро, г. Киев22311918-1919
17Р-97Ставищенський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Таращанського повіту Київської губернії/ Ставищенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ставище Таращанского уезда Киевской губернии821918-1919, 1922
18Р-514Київська філія Центральної Української кооперативної спілки «Централ», м. Київ/ Киевский филиал Центральной Украинского кооперативного союза «Централ», г. Киев50111918-1922
19Р-100Шепелицький волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Шепеличі Чорнобильського повіту Київської губернії/ Шепелицкий волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Шепеличи Чернобыльского уезда Киевской губернии13911918-1922
20Р-581Дніпровське управління водного транспорту, м. Київ/ Днепровское управления водного транспорта, г. Киев99941918-1923
21Р-88Димерський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Димер Київського повіту Київської губернії/ Дымерский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Дымер Киевского уезда Киевской губернии5411918-1923
22Р-350Земельний відділ Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Земельный отдел Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев87321918-1923
23Р-258Васильківський об’єднаний шкіряно-екстрактовий завод Київського районного шкіряного тресту, м. Васильків Київського округу Київської губернії/ Васильковский объединенный кожевенно-екстрактовий завод Киевского районного кожаного треста., Г. Васильков Киевского округа Киевской губернии15611918-1924
24Р-142Відділ народної освіти Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел народного образования Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев66541918-1925
25Р-734Київський губернський комітет Всеросійської професійної спілки працівників народного харчування «Нархарч», м. Київ/ Киевский губернский комитет Всероссийского профессионального союза работников народного питания «Нарпит», г. Киев3211918-1925
26Р-432Відділ комунального господарства Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел коммунального хозяйства Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев291841918-1926
27Р-149Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-Західної залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного транспорту, м. Київ/ Рабоче-крестьянская испекция Управления Юго-Западной железной дороги и Днепровско-Бужского водного транспорта, г. Киев11511918-1930
28Р-759Дорожній комітет професійної спілки робітників і службовців залізничного та водного транспорту Південно-Західних залізниць, м. Київ/ Дорожный комитет профсоюза рабочих и служащих железнодорожного и водного транспорта Юго-Западных железных дорог, г. Киев331951918-1930
29Р-774Київський районний комітет професійної спілки металістів, м. Київ/ Киевский районный комитет профсоюза металлистов, г. Киев60111918-1931
30Р-401Господарча асоціація «Київцукор», м. Київ/ Хозяйственная ассоциация «Киевсахар», г. Киев7740131918-1994
31Р-354Управління сільського господарства і продовольства Київської обласної державної адміністрації, м. Київ/ Управление сельского хозяйства и продовольствия Киевской областной государственной администрации, м. Киев21480111918-1996
32Р-777Київська губернська надзвичайна комісія по боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами, м. Київ/ Киевская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями, г. Киев211919
33Р-1Київський губернський революційний комітет, м. Київ/ Киевский губернский революционный комитет, г. Киев 65651919 - 1921
34Р-3Київський повітовий революційний комітет, м Київ/ Киевский уездный революционный комитет, г. Киев62041919 - 1921
35Р-144Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ/ Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ 8446111919, 1921, 1931-1988
36Р-99Хабенський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хабне Чорнобильського повіту Київської губернії/ Хабенский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Хабное Чернобыльского уезда Киевской губернии5011919-1912
37Р-989Київська районна спілка кооперативів «Споживач», м. Київ/ Киевский районный союз кооперативов «Потребитель», г. Киев10111919-1920
38Р-486Великополовецьке поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, с. Великополовецьке Бердичівського повіту Київської губернії/ Великополовецкое почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народного связи, с. Великополовецкое Бердичевского уезда Киевской губернии411919-1920
39Р-611Штаб гарнізону м. Києва/ Штаб гарнизона г. Киева911919-1920
40Р-277Воздвиженська сільська рада робочих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка Чорнобильського повіту Київської губернії/ Воздвиженский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Воздвиженка Чернобыльского уезда Киевской губернии111919-1920
41Р-7Чорнобильський повітовий революційний комітет, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Чернобыльский уездный революционный комитет, пгт. Чернобыль Киевской губернии12121919-1921
42Р-10Трипільський волосний революційний комітет, с. Трипілля Київського повіту Київської губернії/ Трипольский волостной революционный комитет, с. Триполье Киевского уезда Киевской губернии1021919-1921
43Р-602Переяславський повітовий комітет державного будівництва при Переяславському повітовому виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії/ Переяславский уездный комитет государственного строительства при Переяславском уездном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Переяславского уезда Киевской губернии1921919-1921
44Р-457Київський губернський лісовий і паливний комітет, м Київ/ Киевский губернский лесной и топливный комитет, г. Киев36421919-1922
45Р-952Македонське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, с. Македони Богуславського повіту Київської губернії/ Македонское почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народного связи, с. Македоны Богуславского уезда Киевской губернии1411919-1922
46Р-109Чорнобильський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Чернобыльский уездный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевской губернии43151919-1922
47Р-644Білоцерківський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква Білоцерківського повіту Київської губернії/ Белоцерковский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Белая Церковь Белоцерковского уезда Киевской губернии211919-1922
48Р-672Кагарлицький технікум цукрової промисловості Київського повітового управління цукрової промисловості, с. Кагарлик Київського повіту Київської губернії/ Кагарлыцкий техникум сахарной промышленности Киевского уездного управления сахарной промышленности, с. Кагарлык Киевского уезда Киевской губернии1211919-1922
49Р-248Васильківський 4-й шкіряний завод Київського районного шкіряного тресту, м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії/ Васильковский 4-й кожевенный завод Киевского районного кожаного треста, г. Васильков Белоцерковского уезда Киевской губернии311919-1922
50Р-269Синявський цукровий завод Київського районного управління цукрової промисловості, с. Синява Білоцерківського повіту Київської губернії/ Синявский сахарный завод Киевского районного управления сахарной промышленности, с. Синява Белоцерковского уезда Киевской губернии11021919-1922

* Назва фонду представлена мовою оригіналу