Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 1-50 из 543.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні дати
 
1(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
2(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
3(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
4(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
5(не задано) (не задано)(не задано)(не задано)
6Р-601Баришівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Баришівка Баришівського району Київської області/ Барышевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Барышевка Барышевского района Киевской области501924-1925, 1933
7Р-933Київське обласне управління ремонтних підприємств Головного управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства УРСР, м. Київ/ Киевское областное управление ремонтных предприятий Главного управления ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства УССР, г. Киев14811940, 1944-1958
8Р-449Прибірське лісництво Чорнобильського повітового земельного відділу, с. Прибірськ Чорнобильського повіту Київської губернії/ Приборское лесничество Чернобыльского уездного земельного отдела, с. Приборск Горностайпольской волости Чернобыльского уезда611922-1923
9Р-934Київський державний міжобласний спеціалізований трест лісозаготівельної та лісохімічної промисловості Київської ради народного господарства (Київспецлісзаг), м. Київ/ Киевский государственный межобластной специализированный трест лесозаготовительной и лесохимической промышленности Киевского совета народного хозяйства (Кииевспецлисзаг), г. Киев26911955-1958
10Р-450Трипільський волосний військовий комісаріат, с. Трипілля Київського повіту Київської губернії/ Трипольский волостной военный комиссариат, с. Триполье Киевского уезда Киевской губернии711920-1921
11Р-4Переяславський повітовий революційний комітет, м. Переяслав Полтавської губернії/ Переяславский уездный революционный комитет, г. Переяслав Полтавской губернии.311920
12Р-451Коленцівське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Коленці Іванківського району Малинського округу/ Коленцовское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Коленцы Бородянского района Киевской области211923-1924
13Р-936Гребенівська сільська рада робітників, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гребені Ржищівського району Київського округа/ Гребневский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Гребни Ржищевского района Киевского округа111925
14Р-6Сквирський повітовий революційний комітет, м. Сквира Київської губернії/ Сквирский уездный революционный комитет, г. Сквира Киевской губернии411920 - 1921
15Р-452Димерське лісництво Київського повітового земельного відділу, с. Димер Київського повіту Київської губернії/ Дымерское лесничество Киевского уездного земельного отдела, с. Дымер Киевского уезда Киевской губернии2811917-1922
16Р-938Рогозівський сільський комітет незаможних селян, с. Рогозів Переяславського повіту Київської губернії/ Рогозовский сельский комитет незаможных крестьян, с. Рогозов Переяславского уезда Киевской губернии511921
17Р-453Горностайпільське лісництво Чорнобильського повітового земельного відділу, с. Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської губернії/ Горностайпольское лесничество Чернобыльского уездного земельного отдела, с. Горностайполь Чернобыльского уезда Киевсокй губернии2711921-1923
18Р-939Чорнобильське повітове бюро професійних спілок, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Чернобыльское уездное бюро профессиональных союзов, г. Чернобыль Киевской губернии411922-1923
19Р-8Київське окружне відділення української асоціації робітників-винахідників, м. Київ/ Киевское окружное отделение Украинской ассоциации рабочих-изобретателей, г. Киев3611928-1930
20Р-940Київська міжрайонна база Українського тресту із заготівлі коней «Укрзаготкінь», м. Київ/ Киевская межрайонная база Украинский треста по заготовке лошадей «Укрзаготконь», г. Киев911930-1933
21Р-455Київська контора Всеукраїнського кооперативного лісозаготівельного галузевого об’єднання «Вукоопліссплав», м. Київ/Киевская контора Всеукраинского кооперативного лесозаготовительного отраслевого объединения «Вукооплессплав», г. Киев3411930-1934
22Р-941Київське обласне управління конярства при Київському обласному земельному управлінні, м. Київ/ Киевское областное управление коневодства при Киевском областном земельном управлении, г. Киев111935-1936
23Р-11Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району Київського округу/ Абрамовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Абрамовка Дымерского района Киевского округа1211921-1930
24Р-9435-та районна комісія з націоналізації землі на Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ/ 5-районная комиссия по национализации земли на Правобережье Правобережного бюро Всеукраинской центральной комиссии по национализации земель, м. Киев811923-1926
25Р-12Андріївська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Андріївка Макарівського району Київського округу/ Андреевский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Андреевка Макаровского района Киевского округа2711926-1929
26Р-945Мигалківське лісопромислове господарство Українського державного лісохімічного тресту, с. Мигалки Бородянського району Київської області/ Мигальское лесопромышленное хозяйство Украинского государственного лесохимического треста, с. Мигалки Бородянского района Киевской области2211933
27Р-950Семиполківський сільський комітет незаможних селян, с. Семиполки Броварського району Київського округу/ Семиполковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Семиполки Броварского района Киевского округа111927-1928
28Р-14Ірпінська сільськогосподарська артіль «Незаможник», сел. Ірпінь Київського району Київського округу/ Ирпенская сельскохозяйственная артель «Бедняк», пос. Ирпень Киевского района Киевского округа111927
29Р-9511-а районна комісія з націоналізації земель на Правобережжі Правобережного бюро Всеукраїнської центральної комісії з націоналізації земель, м. Київ/ 1-я районная комиссия по национализации земель на Правобережье Правобережного бюро Всеукраинской центральной комиссии по национализации земель, м. Киев911923-1926
30Р-461Рожівське лісництво Радомишльського повітового земельного відділу, с. Рожів Радомисльського району Малинського округу Київської губернії/ Роживське лесничество Радомышльского уездного земельного отдела, с. Рожев Радомысльского района Малинского округа Киевской губернии611922-1924
31Р-952Македонське поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, с. Македони Богуславського повіту Київської губернії/ Македонское почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народного связи, с. Македоны Богуславского уезда Киевской губернии1411919-1922
32Р-462Тетерівське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Пісківка Бородянського району/ Тетеревское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Песковка Бородянского района911930-1931
33Р-968Київське обласне управління уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР в Україні, м. Київ/ Киевское областное управление уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли СССР в Украине, г. Киев24211932-1935
34Р-463Київський обласний комітет Всеукраїнського товариства охорони праці та побуту/ Киевский областной комитет Всеукраинского общества охраны труда и быта20411930-1934
35Р-969Місцевий комітет професійної спілки працівників державної торгівлі при Київській конторі Ленінградської спілки споживчих товариств, м. Київ/ Местный комитет профсоюза работников государственной торговли при Киевской конторе Ленинградской союза потребительских обществ, г. Киев211933
36Р-18Бірківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Бірки Димерського району Київського округ/ Бирковский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Бирки Дымерского района Киевского округа3511922-1930
37Р-465Уповноважений Головного лісового комітету зі сплаву в районі Дніпровського басейну (Уподніпросплав), м. Київ/ Уполномоченный главного лесного комитета по сплаву в районе Днепровского бассейна, г. Киев28611920-1922
38Р-466Центральна ліквідаційна комісія у справах товариств взаємного кредиту, м. Київ/ Центральная ликвидационная комиссия по делам обществ взаимного кредита, г. Киев211920
39Р-972Македонський сільський виконавчий комітет Ради робітників, селянських і червоноармійських депутатів, с. Македони Ржищівського району Київського округу/ Македонский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Македоны Ржищевского района Киевского округа111924
40Р-20Київська обласна галузева рада товариства винахідників промислової кооперації, м. Київ/ Киевский областной отраслевой совет общества изобретателей промышленной кооперации, г. Киев8011934-1938
41Р-468Київське оптово-роздрібне відділення Молдавського тресту винно-переробної промисловості (Молдвинтресту), м. Київ/ Киевское оптово-розничное отделение Молдавского треста виноперерабатывающей промышленности, г. Киев10111920, 1925, 1935-1940
42Р-976Броварський районний комітет незаможних селян, сел. Бровари Київського округу/ Броварской районный комитет бнезаможных крестьян, пос. Бровары Киевского округа311925-192, 1929
43Р-21Воскресенська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Воскресенське Переяславського району Київської області/ Воскресенский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Воскресенское Переяславского района Киевской области1611921, 1927-1929, 1932
44Р-469Київський обласний трест меблевої та деревообробної промисловості «Київ-меблі» Київського обласного управління місцевої промисловості, м. Київ/ Киевский областной трест мебельной и деревообрабатывающей промышленности «Киевмебель» Киевского областного управления местной промышленности, г. Киев4851 1932-1936
45Р-977Київське обласне відділення Державного видавництва РСФРР, м. Київ/ Киевское областное отделение Государственного издательства РСФСР, г. Киев1511923-1928
46Р-22Великокорогодська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Великий Корогод Чорнобильського району Київського округу/ Великокорогодский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Великий Корогод Чернобыльского района Киевского округа311925-1926
47Р-470Київська контора Всесоюзного державного тресту проектування та будівництва радіостанції «Радіобуд», м. Київ/ Киевская контора Всесоюзного государственного треста управления и строительства радиостанции «Радиострой», г. Киев46511931-1934
48Р-978Маковищенський сільський виконавчий комітет Ради робітнчих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Маковище Макарівського району Київського округу/ Маковищенський сельский исполнительный комитет Совета робитнчих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Маковище Макаровского района Киевского округа211926
49Р-23Круглицька сільськогосподарська комуна ім. Т.Г.Шевченка, с. Круглик Київського району Київського округу/ Кругликская сельскохозяйственная комуна им. Т.Г.Шевченко, с. Круглик Киевского района Киевского округа111928-1929
50Р-473Управління уповноваженого Київського губернського Управління військово-продовольчого постачання у Богуславському повіті, м. Богуслав Київської губернії/ Управление уполномоченного Киевского губернского управления военно-продовольственного снабжения в Богуславском уезде, г. Богуслав Киевской губернии1311921-1922

* Назва фонду представлена мовою оригіналу