Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 1-50 из 543.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні дати
 
1(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
2(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
3(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
4(не задано)(не задано)(не задано)(не задано)
5(не задано) (не задано)(не задано)(не задано)
6Р-936Гребенівська сільська рада робітників, селянських і червоноармійських депутатів, с. Гребені Ржищівського району Київського округа/ Гребневский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Гребни Ржищевского района Киевского округа111925
7Р-941Київське обласне управління конярства при Київському обласному земельному управлінні, м. Київ/ Киевское областное управление коневодства при Киевском областном земельном управлении, г. Киев111935-1936
8Р-950Семиполківський сільський комітет незаможних селян, с. Семиполки Броварського району Київського округу/ Семиполковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Семиполки Броварского района Киевского округа111927-1928
9Р-14Ірпінська сільськогосподарська артіль «Незаможник», сел. Ірпінь Київського району Київського округу/ Ирпенская сельскохозяйственная артель «Бедняк», пос. Ирпень Киевского района Киевского округа111927
10Р-972Македонський сільський виконавчий комітет Ради робітників, селянських і червоноармійських депутатів, с. Македони Ржищівського району Київського округу/ Македонский сельский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Македоны Ржищевского района Киевского округа111924
11Р-23Круглицька сільськогосподарська комуна ім. Т.Г.Шевченка, с. Круглик Київського району Київського округу/ Кругликская сельскохозяйственная комуна им. Т.Г.Шевченко, с. Круглик Киевского района Киевского округа111928-1929
12Р-980Обухівське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Обухів Обухівського району Київського округу/ Обуховское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Обухов Обуховского района Киевского округа111922-1924
13Р-261-а Шпитьківська сільськогосподарська артіль, с. Шпитьки Київського району Київського району/ 1-й Шпитковская сельскохозяйственная артель, с. Шпитки Киевского района Киевского района 111928
14Р-28Музичанська сільгоспартіль «Працівник», с. Музичі Київського району Київського округу/ Музычанская сельхозартелей «Работник», с. Музычи Киевского района Киевского округа111928
15Р-494Борівський сільський комітет незаможних селян, с. Борівка Ставищенського району Малинського округу Київської губернії/ Боровский сельский комитет незаможніх селян, с. Боровка Ставищенского района Малинского округа Киевской губернии111923
16Р-35Музичанська сільськогосподарська артіль «Сівач», с. Музичі Київського району Київського округу/ Музычанская сельскохозяйственная артель «Сеятель», с. Музычи Киевского района Киевского округа111927
17Р-512Македонський сільський комітет незаможних селян, с. Македони Ржищівського району Київського округу/ Македонский сельский комитет незаможніх крестьян, с. Македоны Ржищевского района Киевского округа111925
18Р-536Лісниківський сільський комітет незаможних селян, с. Лісники Київського повіту Київської губернії/ Лесниковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Лесники Киевского уезда Киевской губернии111921
19Р-74Вишенська сільськогосподарська комуна «Вишня», с. Вишеньки Бориспільського району Київського округу/ Вишенская сельскохозяйственная коммуна «Вишня», с. Вишенки Бориспольского района Киевского округа111930
20Р-90Товстоліський районний комітет незаможних селян, с. Товстий Ліс Малинського округу Київської губернії/ Толстолесский районный комитет незаможных крестьян, с. Толстый Лес Малинского округа Киевской губернии111923
21Р-103Липовецький повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Липовець Київської губернії/ Липовецкий уездный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Липовец Киевской губернии111921
22Р-110Фастівський машинобудівний завод «Червоний жовтень» Київської губернської ради народного господарства, м. Фастів Київської губернії/ Фастовский машиностроительный завод «Красный октябрь» Киевской губернской совета народного хозяйства, г. Фастов Киевской губернии111923-1924
23Р-116Хочевський сільський комітет незаможних селян, с. Хочева Іванківського району Київського округу/ Хочевский сельский комитет незамодных крестьян, с. Хочевая Иванковского района Киевского округа111928-1929
24Р-646Відділ народної освіти Богуславського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Богуславського повіту Київської губернії/ Отдел народного образования Богуславского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Богуслав Богуславского уезда Киевской губернии111922
25Р-648Мануїльська сільськогосподарська артіль «Червоний господар», с. Мануїльське Димерького району Київського округу/ Мануильская сельскохозяйственная артель «Красный хозяин», с. Мануильское Димерького района Киевского округа111930
26Р-657Рогозівська районна виборча комісія при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рогозів Рогозівського району Київського округу Київської губернії/ Рогозовская районная избирательная комиссия при районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Рогозов Рогозовского района Киевского округа Киевской губернии111923
27Р-666Ставищенська районна виборча комісія при Ставищенському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Білоцерківського округу Київської губернії/ Ставищенская районная избирательная комиссия при Ставищенском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ставище Белоцерковского округа Киевской губернии111923
28Р-668Приморсько-Куренівська трудова сільськогосподарська артіль (колгосп) «Огорпром», м. Київ/ Приорско-Куреневская трудовая сельскохозяйственная артель «Огорпром», г. Киев111921
29Р-670Розважівська районна виборча комісія при Розважівському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Розважів Розважівського району Малинського округу Київської губернії/ Розважевская районная избирательная комиссия при Розважевский районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Розважев Розважевский района Малинского округа Киевской губернии111923 р.
30Р-676Броварська районна виборча комісія при Броварському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Бровари Броварського району Київського округу/ Броварская районная избирательная комиссия при Броварском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Бровары Броварского района Киевского округа111928-1929
31Р-683Київська обласний сектор Українського управління у справах науки, м. Київ/ Киевская областной сектор Украинского управления по делам науки, г. Киев111932
32Р-696Київське обласне управління у справах літератури та видавництв, м. Київ/ Киевское областное управление по делам литературы и издательств, г. Киев111932
33Р-6971-й Київський військово-учбовий пункт середньої мережі Київського військового округу, м. Київ/ 1-й Киевский военно-учебный пункт средней сети Киевского военного округа, г. Киев111932-1933
34Р-703Уповноважений Українського управління з палива по Київській губернії, м. Київ/ Уполномоченный Украинского управления по топливу по Киевской губернии, г. Киев111923-1924
35Р-706Ржищівське культурне радянське господарство Київського повітового земельного відділу, сел. Ржищів Київського повіту Київської губернії/ Ржищевское культурное советское хозяйство Киевского уездного земельного отдела, пос. Ржищев Киевского уезда Киевской губернии111921-1922
36Р-210Бородянське державне лісове господарство Народного комісаріату лісової промисловості УСРР, с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянское государственное лесное хозяйство Народного комиссариата лесной промышленности УССР, с. Бородянка Бородянского района Киевской области111936
37Р-215Редакція газети «Економічний вісник» - органу Київської окружної планової комісії, м. Київ/ Редакция газеты «Экономический вестник» - органа Киевской окружной плановой комиссии, г. Киев111927-1929
38Р-718Київське відділення науково-дослідного інституту променергетики, м. Київ/ Киевское отделение научно-исследовательского института промэнергетики, г. Киев111933
39Р-221Київський повітовий земельний комітет, м. Київ/ Киевский уездный земельный комитет, г. Киев111918
40Р-729Київське міжрайонне відділення Українського об’єднання по заготівлі сировини для тютюнової промисловості, м. Київ/ Киевское межрайонное отделение Украинского объединения по заготовке сырья для табачной промышленности, г. Киев111932
41Р-277Воздвиженська сільська рада робочих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Воздвиженка Чорнобильського повіту Київської губернії/ Воздвиженский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Воздвиженка Чернобыльского уезда Киевской губернии111919-1920
42Р-287Яблунська сільська рада робочих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Яблунька Київської приміської зони Київської області/ Яблонский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Яблонька Киевской пригородной зоны Киевской области111932
43Р-775Президія Київської обласної колегії адвокатів, м. Київ/ Президиум Киевской областной коллегии адвокатов, г. Киев111941
44Р-339Юшківський сільський комітет незаможних селян, с. Юшки Ржищівського району Київського округу/ Юшковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Ухи Ржищевского района Киевского округа111928
45Р-854Пісківський сільський комітет незаможних селян, с. Пісківка Бородянського району Київського округа/ Песковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Песковка Бородянского района Киевского округа111925-1928
46Р-856Будаївський волосний комітет незаможних селян, с. Будаївка Київського повіту Київської губернії/ Будаивський волостной комитет незаможных крестьян, с. Будаевка Киевского уезда Киевской губернии111922
47Р-861Київська губернська церковна рада Українського православного братства «Діяльно-християнська церква», м. Київ/ Киевский губернский церковный совет Украинского православного братства «Деятельно христианская церковь», г. Киев111924-1925
48Р-869Політичний відділ Київського району Південно-Західних залізниць, м. Київ/ Политический отдел Киевского района Юго-Западных железных дорог, г. Киев111920
49Р-372Борщагівський сільський комітет незаможних селян, с. Борщагівка Будаївського району Київського округу/ Борщаговский сельский комитет незаможных крестьян, с. Борщаговка Будаевского района Киевского округа111923-1924
50Р-892Жуківський сільський комітет незаможних селян, с. Жуківка Лехнівської волості Переяславського повіту Київської губернії/ Жуковсий сельский комитет незаможных крестьян, с. Жуковка Переяславского уезда Киевского губернии 111922

* Назва фонду представлена мовою оригіналу