Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 351-400 из 543.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні дати
 
351Р-611Штаб гарнізону м. Києва/ Штаб гарнизона г. Киева911919-1920
352Р-620Васильківський районний військовий комісаріат, м. Васильків Білоцерківського повіту Київської губернії/ Васильковский районный военный комиссариат, г. Васильков Белоцерковского уезда Киевской губернии1711920-1921
353Р-621Микільсько-Борщагівський волосний військовий комісаріат, с. Микільська Борщагівка Київського повіту Київської губернії/ Никольско-Борщаговский волостной военный комиссариат, с. Никольская Борщаговка Киевского уезда Киевской губернии311920-1922
354Р-630Транспортний відділ Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Київ/ Транспортный отдел Киевской областной конторы Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин», г. Киев211934-1935
355Р-631Фінансовий відділ Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Финансовый отдел Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев227671919-1925
356Р-632Фінансовий відділ Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Финансовый отдел Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев274441923-1930
357Р-633Виборчі комісії з виборів до Верховної ради СРСР по м. Києву та Київській області/ Избирательные комиссии по выборам в Верховную Раду СССР по г. Киеву и Киевской области19311946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1958, 1979
358Р-635Київська Правобережна контора тресту жирової та кісткообробної промисловості «ТЕЖЕ», м. Київ/ Киевская Правобережная контора треста жировой и костеперерабатывающая промышленность «ТЕЖЕ», г. Киев15911923-1930
359Р-636Київська губернська колегія захисників, м. Київ/ Киевская губернская коллегия защитников, г. Киев9611923-1925
360Р-638Відділ комунального господарства Переяславського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київського округу/ Отдел коммунального хозяйства Переяславского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Киевского округа2211922-1928
361Р-640Київський губернський суд, м. Київ/ Киевский губернский суд, г. Киев450131921-1924
362Р-641Бородянське кооперативне господарство «Харчосмак», с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянское кооперативное хозяйство «пищевкусовые», с. Бородянка Бородянского района Киевской области211934
363Р-643Хотівський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Хотів Київського повіту Київської губернії/ Хотивский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Хотов Киевского уезда Киевской губернии911920-1921
364Р-644Білоцерківський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква Білоцерківського повіту Київської губернії/ Белоцерковский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Белая Церковь Белоцерковского уезда Киевской губернии211919-1922
365Р-645Рудницькі вапняні розробки об’єднання підприємств цукрової промисловості, с. Рудницьке Баришівського району Київського округу/ Рудницкие известковые объединения предприятий сахарной промышленности, с. Рудницкое Семиполковского района511925-1926
366Р-646Відділ народної освіти Богуславського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Богуслав Богуславського повіту Київської губернії/ Отдел народного образования Богуславского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Богуслав Богуславского уезда Киевской губернии111922
367Р-648Мануїльська сільськогосподарська артіль «Червоний господар», с. Мануїльське Димерького району Київського округу/ Мануильская сельскохозяйственная артель «Красный хозяин», с. Мануильское Димерького района Киевского округа111930
368Р-657Рогозівська районна виборча комісія при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Рогозів Рогозівського району Київського округу Київської губернії/ Рогозовская районная избирательная комиссия при районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Рогозов Рогозовского района Киевского округа Киевской губернии111923
369Р-659Таращанський повітовий виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии511921-1922
370Р-661Іванківська районна виборча комісія при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковская районная избирательная комиссия при районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Иванковского района Киевского округа211923,1929
371Р-662Київська обласна контора Всеукраїнського бюро Російського телеграфного агентства «УкРОСТА», м. Київ/ Киевская областная контора Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства «УкРОСТА», г. Киев1511921
372Р-666Ставищенська районна виборча комісія при Ставищенському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Білоцерківського округу Київської губернії/ Ставищенская районная избирательная комиссия при Ставищенском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ставище Белоцерковского округа Киевской губернии111923
373Р-668Приморсько-Куренівська трудова сільськогосподарська артіль (колгосп) «Огорпром», м. Київ/ Приорско-Куреневская трудовая сельскохозяйственная артель «Огорпром», г. Киев111921
374Р-670Розважівська районна виборча комісія при Розважівському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Розважів Розважівського району Малинського округу Київської губернії/ Розважевская районная избирательная комиссия при Розважевский районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Розважев Розважевский района Малинского округа Киевской губернии111923 р.
375Р-672Кагарлицький технікум цукрової промисловості Київського повітового управління цукрової промисловості, с. Кагарлик Київського повіту Київської губернії/ Кагарлыцкий техникум сахарной промышленности Киевского уездного управления сахарной промышленности, с. Кагарлык Киевского уезда Киевской губернии1211919-1922
376Р-676Броварська районна виборча комісія при Броварському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Бровари Броварського району Київського округу/ Броварская районная избирательная комиссия при Броварском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Бровары Броварского района Киевского округа111928-1929
377Р-681Баришівське відділення Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», с. Баришівка Баришівського району Київської області/ Барышевское отделения Киевской областной конторы Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин», с. Барышевка Барышевского района Киевской области211934
378Р-683Київська обласний сектор Українського управління у справах науки, м. Київ/ Киевская областной сектор Украинского управления по делам науки, г. Киев111932
379Р-686Київська обласна рада товариства друзів автомобіля, трактора і поліпшення доріг «Автодор», м. Київ/ Киевский областной совет общества друзей автомобиля, трактора и улучшение дорог «Автодор», г. Киев23811932- 1935
380Р-687Київський військово-історичний архів Управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР по Київській області, м. Київ/ Киевский военно-исторический архив Управления Народного комиссариата внутренних дел УССР по Киевской области, г. Киев2821935- 1941
381Р-689Київська залізнична поштово-телеграфна контора, м. Київ/ Киевская железнодорожная почтово-телеграфная контора, г. Киев8921919-1922, 1924
382Р-691Київський губернський комітет допомоги жертвам інтервенції при губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевский губернский комитет помощи жертвам интервенции при губернском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев7421924-1925
383Р-693Київська обласна швейна торгівельна база Головного управління зі збуту продукції легкої промисловості УРСР, м. Київ/ Киевская областная швейная торговая база Главного управления по сбыту продукции легкой промышленности УССР, г. Киев1011937-1941
384Р-696Київське обласне управління у справах літератури та видавництв, м. Київ/ Киевское областное управление по делам литературы и издательств, г. Киев111932
385Р-6971-й Київський військово-учбовий пункт середньої мережі Київського військового округу, м. Київ/ 1-й Киевский военно-учебный пункт средней сети Киевского военного округа, г. Киев111932-1933
386Р-699Переяславський пункт радянсько-польського акціонерного торгівельного товариства, м. Переяслав Переяславського району Київського округу/ Переяславский пункт советско-польского акционерного торгового общества, г. Переяслав Переяславского района Киевского округа311930
387Р-702Переяславська районна контора Південно-Західного округу зв’язку, м. Переяслав Переяславського району/ Переяславская районная контора Юго-Западного округа, г. Переяслав Переяславского района411927-1930
388Р-703Уповноважений Українського управління з палива по Київській губернії, м. Київ/ Уполномоченный Украинского управления по топливу по Киевской губернии, г. Киев111923-1924
389Р-706Ржищівське культурне радянське господарство Київського повітового земельного відділу, сел. Ржищів Київського повіту Київської губернії/ Ржищевское культурное советское хозяйство Киевского уездного земельного отдела, пос. Ржищев Киевского уезда Киевской губернии111921-1922
390Р-708Київська губернська рада професійних спілок, м. Київ/ Киевский губернский совет профессиональных союзов, г. Киев85121919-1925
391Р-709Київська окружна рада професійних спілок, м. Київ/ Киевский окружной совет профессиональных союзов, г. Киев86121925-1930
392Р-710Київська обласна рада професійних спілок, м. Київ/ Киевский областной совет профессиональных союзов, г. Киев662491932-2013
393Р-712Київський губернський відділ Всеросійської професійної спілки робітників землі та лісу, м. Київ/ Киевский губернский отдел Всероссийского профессионального союза работников земли и леса, м. Киев32331920-1925
394Р-713Київський окружний відділ Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу, м. Київ/ Киевский окружной отдел Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, г. Киев39321923-1928
395Р-714Місцевий комітет професійної спілки робітників земельних органів при Київському обласному управлінні «Льоноконоплетрактороцентру», м. Київ/ Местный комитет профессионального союза работников земельных органов при Киевском областном управлении «Льноконоплетрактороцентра», г. Киев1011932-1934
396Р-715Броварський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі і лісу, сел. Бровари Броварського району Київського округу/ Броварской районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, пос. Бровары Броварского района Киевского округа1411921-1922, 1925-1927
397Р-716Германівський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі та лісу, с. Германівка Германівського району Київського округу/ Германовский районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, с. Германовка Германовского района Киевского округа411927
398Р-717Будаївський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі і лісу, с. Боярка-Будаївка Будаївського району Київського округу/ Будаевський районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, с. Боярка-Будаевка Будаевського района Киевского округа5011925-1927
399Р-718Київське відділення науково-дослідного інституту променергетики, м. Київ/ Киевское отделение научно-исследовательского института промэнергетики, г. Киев111933
400Р-719Іванківський районний комітет Всесоюзної професійної спілки робітників землі і лісу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковский районный комитет Всесоюзного профессионального союза работников земли и леса, с. Иванков Иванковского района Киевского округа1611925-1927, 1929

* Назва фонду представлена мовою оригіналу