Фонди

Користувач Гість

Показані 301-350 із 1 933 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
301Р-519Київське обласне управління Льоноконоплетрактороцентру (Облконоплетрактор), м. Київ/ Киевское областное управление Льноконоплетрактороцентра, г. Киев18811932-1934 0
302Р-520Київське відділення Головного управління постачання автомобільного транспорту, м. Київ/ Киевское отделение Главного управления снабжения автомобильного транспорта, г. Киев27321936-1941 0
303Р-523Житловий кооператив Північно-Західної залізниці «Январка», м. Київ/ Жилищный кооператив Северо-Западной железной дороги «Январка», г. Киев46211920-1927 0
304Р-524Київське об’єднання державних харчових підприємств ВРНГ СРСР (Харчотрест), м. Київ/ Киевское объединение государственных пищевых предприятий ВСНХ СССР (Харчотрест), г. Киев22611922-1934 0
305Р-536Лісниківський сільський комітет незаможних селян, с. Лісники Київського повіту Київської губернії/ Лесниковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Лесники Киевского уезда Киевской губернии111921 0
306Р-537Київський міжрайонний риболовецький робочий кооператив (Рибробкооп), м. Київ/ Киевский межрайонный рыболовный рабочий кооператив (Рибробкооп), г. Киев9111931-1934 0
307Р-538Київське відділення Всесоюзного текстильного синдикату, м. Київ/ Киевское отделение Всесоюзного текстильного синдиката., г. Киев18321922-1930 0
308Р-542Робітничий кооператив при київському обласному управлінні шляхового безрейкового будівництва, м. Київ/ Рабочий кооператив при Киевском областном управлении дорожного безрельсового строительства, г.Киев3511932-1933 0
309Р-543Управління робітничого забезпечення Дніпровського промислового-сплавного тресту, м. Київ/ Управление рабочего обеспечения Днепровского промышленного-сплавного треста, г. Киев9911933-1936 0
310Р-545Транспортно-споживче товариство Північно-Західної залізниці, м. Київ/ Транспортно-потребительское общество Северо-Западной железной дороги, г. Киев152511920-1930 0
311Р-546Київський губернський кооперативний комітет Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевский губернский кооперативный комитет Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев107331919-1925 0
312Р-547Київське губернське товариство кустарів та ремісників-одинаків, м. Київ/ Киевское губернское общество кустарей и ремесленников-одиночек, г. Киев2811924-1927 0
313Р-549Київське окружне товариство кустарів, м. Київ/ Киевское окружное общество кустарей, г. Киев15211925-1930 0
314Р-550Київський окружний кооперативний комітет, м. Київ/ Киевский окружной кооперативный комитет, г. Киев153631922-1929 0
315Р-551Київська районна спілка кооперативних об’єднань інвалідів, м. Київ/ Киевский районный союз кооперативных объединений инвалидов, г. Киев59441923-1936 0
316Р-552Київська міжрайонна багатокваліфікаційна промислова спілка, м. Київ/ Киевский междурайонный многоквалификационный промышленный союз, г. Киев109211931-1937 0
317Р-554Київська районна спілка промислово-кредитних та промислових кооперативів, м. Київ/ Киевский районный союз промышленно-кредитных и промышленных кооперативов, г. Киев41311924-1931 0
318Р-555Київська міжрайонна спілка транспортно-грабарської кооперації, м. Київ/ Киевский межрайонный союз транспортно-грабарской кооперации, г. Киев12511930-1933 0
319Р-557Київська обласна спілка кооперативних об’єднань інвалідів, м. Київ/ Киевский областной союз кооперативных объединений инвалидов, г. Киев30821930-1940, 1944-1953 0
320Р-559Київська окружна рада у справах фізичної культури і спорту при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевский окружной совет по делам физической культуры и спорта при окружном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев7721925-1929 0
321Р-562Київська обласна контора заготівельно-постачального і виробничого підприємства товариств сприяння обороні авіаційному та хімічному будівництву (Постачосоавіахім), м. Київ/ Киевская областная контора заготовительно-питательного и производственного предприятия обществ содействия обороне авиационном и химическому строительству (Поставиахим), г. Киев3911932-1933 0
322Р-563Лукський сільський комітет незаможних селян, с. Лука Київського району Київського округу/ Лукський сельский комитет незаможных крестьян, с. Лука Киевского района Киевского округа411927-1930 0
323Р-565Київський окружний комітет по боротьбі з безробіттям, м. Київ/ Киевский окружной комитет по борьбе с безработицей, г. Киев63421924-1930 0
324Р-567Мостищенський сільський комітет незаможних селян, с. Мостище Гостомельського району Київського округу/ Мостыщенский сельский комитет незаможных крестьян, с. Мостыще Гостомельского района Киевского округа311926 0
325Р-569Оранський сільський комітет незаможних селян, с. Оране Іванківського району Київського округу/ Оранский сельский комитет незаможных крестьян, с. Оране Иванковского района Киевского округа1011923-1929 0
326Р-572Корніївський сільський комітет незаможних селян, с. Корніївка Лехнівського району Київського округу/ Корнеевский сельский комитетнезаможных крестьян, с. Корнеевка Лехнивського района Киевского округа211923 0
327Р-576Київська транспортна контора добровільного флоту «Доброфлот», м. Київ/ Киевская областная транспортная контора добровольного флота «Доброфлот», г. Киев42611922-1925 0
328Р-577Управління Верхньодніпровського лінійного відділу Південного округу шляхів сполучення, м. Київ/ Управление Верхне-Днепровского отдела Южного округа путей сообщения, г. Киев9211921-1923 0
329Р-578Головне управління Дніпровського річкового пароплавства/ Главное управление Днепровского речного пароходства21611923-1941 0
330Р-579Управління охорони водних шляхів Дніпровського басейну, м. Київ/ Управление охраны водных путей Днепровского бассейна, г. Киев62611920-1925 0
331Р-580Київський трест свинарських ферм «Свинар» Народного комісаріату зернових і тваринницьких радгоспів СРСР, м. Київ/ Киевский свиноводческий трест Народного комиссариата совхозов СССР «Свиновод», г. Киев24211931-1935 0
332Р-581Дніпровське управління водного транспорту, м. Київ/ Днепровское управления водного транспорта, г. Киев99941918-1923 0
333Р-582Київська гарнізонна учбова кузня, м. Київ/ Киевская гарнизонная учебная кузница, г. Киев311921 0
334Р-584Київська окружна контора державного страхування, м. Київ/ Киевская окружная контора государственного страхования, г. Киев13911925-1930 0
335Р-586Київська губернська контора державного страхування, м. Київ/ Киевская губернская контора государственного страхования, г. Киев30111921-1925 0
336Р-587Київська окружна каса соціального страхування, м. Київ/ Киевская окружная касса социального страхования, г. Киев24711924-1930 0
337Р-588Київська обласна каса соціального страхування, м. Київ/ Киевская областная касса социального страхования, г. Киев16111932-1934 0
338Р-589Київська філія Всеукраїнського кооперативного банку «Українбанк», м. Київ/ Киевский филиал Всеукраинского кооперативного банка «Украинбанк», г. Киев52221922-1928 0
339Р-590Київське окружне товариство сільськогосподарського кредиту, м. Київ/ Киевское окружное общество сельскохозяйственного кредита, г. Киев148331923-1927 0
340Р-592Київська біржа праці Київського губернського відділу праці, м. Київ/ Киевская биржа труда Киевского губернского отдела труда, г. Киев1121922-1924 0
341Р-598Київський обласний трест промислового будівництва Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, м. Київ/ Киевский областной трест промышленного строительства Народного комиссариата местной промышленности УССР, г. Киев4711937-1938 0
342Р-599Київський обласний трест будівельних матеріалів Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР, м. Київ/ Киевский областной трест строительных материалов Народного комиссариата местной промышленности УССР, г. Киев42211933-1941 0
343Р-600Київський обласний будівельний трест при обласному виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ/ Киевский областной строительный трест при областном исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся, г. Киев140331932-1940 0
344Р-601Баришівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Баришівка Баришівського району Київської області/ Барышевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Барышевка Барышевского района Киевской области501924-1925, 1933 0
345Р-602Переяславський повітовий комітет державного будівництва при Переяславському повітовому виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії/ Переяславский уездный комитет государственного строительства при Переяславском уездном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Переяславского уезда Киевской губернии1921919-1921 0
346Р-606Кагарлицький районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Кагарлик Київського округу/ Кагарлыцкий районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Кагарлык Киевского округа721922, 1924 0
347Р-607Київське торгівельне відділення Південного хімічного тресту «Хімвугілля», м. Київ/ Киевское торговое отделение Южного химического треста «Химуголь», г. Киев17521922-1927 0
348Р-608Київська митниця Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Київ/ Киевская таможня Народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Киев59121919-1928 0
349Р-609Київська товарна біржа Київського окружного торгового відділу, м. Київ/ Киевская товарная биржа Киевского окружного торгового отдела, г. Киев127731922-1930 0
350Р-610Київська обласна контора Всесоюзного об’єднання по торгівлі з іноземцями «Торгсін», м. Київ/ Киевская областная контора Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами «Торгсин», г. Киев53631932-1936 0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу