Фонди

Користувач Гість

Показані 251-300 із 1 933 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
251Р-441Київська обласна спілка промислово-художньої кооперації, м. Київ/ Киевский областной союз промышленно-художественной кооперации, г. Киев8611930-1936 0
252Р-443Київська міжрайонна спілка промислових кооперативів та лісохімічних промислів (Лісохімпромсоюз), м. Київ/ Киевский межрайонный союз промышленных кооперативов и лесохимических промыслов, г. Киев34911932-1937 0
253Р-444Богуславський повітовий військовий продовольчий магазин повітового управління військово-продовольчого постачання, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславский уездный военный продовольственный магазин уездного управления военно-продовольственного снабжения, г. Богуслав Каневского уезда Киевской губернии 1011922 0
254Р-446Дніпровсько-Бузька контора головного управління залізничних та водних буфетів, м. Київ/ Днепро-Бугская контора главного управления железнодорожных и водных буфетов, г. Киев19511934-1936 0
255Р-447Відділ місцевої промисловості Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел местной промышленности Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев29931923-1930 0
256Р-448Відділ місцевої промисловості Київського обласного виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, м. Київ/ Отдел местной промышленности Киевского областного исполнительного комитета Совета Депутатов трудящихся, г. Киев821936-1938 0
257Р-449Прибірське лісництво Чорнобильського повітового земельного відділу, с. Прибірськ Чорнобильського повіту Київської губернії/ Приборское лесничество Чернобыльского уездного земельного отдела, с. Приборск Горностайпольской волости Чернобыльского уезда611922-1923 0
258Р-450Трипільський волосний військовий комісаріат, с. Трипілля Київського повіту Київської губернії/ Трипольский волостной военный комиссариат, с. Триполье Киевского уезда Киевской губернии711920-1921 0
259Р-451Коленцівське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Коленці Іванківського району Малинського округу/ Коленцовское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Коленцы Бородянского района Киевской области211923-1924 0
260Р-452Димерське лісництво Київського повітового земельного відділу, с. Димер Київського повіту Київської губернії/ Дымерское лесничество Киевского уездного земельного отдела, с. Дымер Киевского уезда Киевской губернии2811917-1922 0
261Р-453Горностайпільське лісництво Чорнобильського повітового земельного відділу, с. Горностайпіль Чорнобильського повіту Київської губернії/ Горностайпольское лесничество Чернобыльского уездного земельного отдела, с. Горностайполь Чернобыльского уезда Киевсокй губернии2711921-1923 0
262Р-454Державне об’єднання лісової промисловості Дніпровського басейну (Дніпроліс), м. Київ/ Государственное объединение лесной промышленности Днепровского бассейна (Днепролес), г. Киев78221921-1924 0
263Р-455Київська контора Всеукраїнського кооперативного лісозаготівельного галузевого об’єднання «Вукоопліссплав», м. Київ/Киевская контора Всеукраинского кооперативного лесозаготовительного отраслевого объединения «Вукооплессплав», г. Киев3411930-1934 0
264Р-456Київська районна контора виробничої частини Всеукраїнського управління лісами, м. Київ/ Киевская районная контора производственной части Всеукраинского управления лесами, г. Киев35521923-1928 0
265Р-457Київський губернський лісовий і паливний комітет, м Київ/ Киевский губернский лесной и топливный комитет, г. Киев36421919-1922 0
266Р-458Київське губернське лісове управління при губернському земельному відділі, м. Київ/ Киевское губернское лесное управления при губернском земельном отделе, г. Киев135221919-1925 0
267Р-459Залізничний лісозаготівельний комітет Південно-Західних залізниць, м. Київ/ Железнодорожный лесозаготовительный комитет Юго-Западных железных дорог, г. Киев192621919-1923, 1929-1936 0
268Р-461Рожівське лісництво Радомишльського повітового земельного відділу, с. Рожів Радомисльського району Малинського округу Київської губернії/ Роживське лесничество Радомышльского уездного земельного отдела, с. Рожев Радомысльского района Малинского округа Киевской губернии611922-1924 0
269Р-462Тетерівське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Пісківка Бородянського району/ Тетеревское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Песковка Бородянского района911930-1931 0
270Р-463Київський обласний комітет Всеукраїнського товариства охорони праці та побуту/ Киевский областной комитет Всеукраинского общества охраны труда и быта20411930-1934 0
271Р-465Уповноважений Головного лісового комітету зі сплаву в районі Дніпровського басейну (Уподніпросплав), м. Київ/ Уполномоченный главного лесного комитета по сплаву в районе Днепровского бассейна, г. Киев28611920-1922 0
272Р-466Центральна ліквідаційна комісія у справах товариств взаємного кредиту, м. Київ/ Центральная ликвидационная комиссия по делам обществ взаимного кредита, г. Киев211920 0
273Р-468Київське оптово-роздрібне відділення Молдавського тресту винно-переробної промисловості (Молдвинтресту), м. Київ/ Киевское оптово-розничное отделение Молдавского треста виноперерабатывающей промышленности, г. Киев10111920, 1925, 1935-1940 0
274Р-469Київський обласний трест меблевої та деревообробної промисловості «Київ-меблі» Київського обласного управління місцевої промисловості, м. Київ/ Киевский областной трест мебельной и деревообрабатывающей промышленности «Киевмебель» Киевского областного управления местной промышленности, г. Киев4851 1932-1936 0
275Р-470Київська контора Всесоюзного державного тресту проектування та будівництва радіостанції «Радіобуд», м. Київ/ Киевская контора Всесоюзного государственного треста управления и строительства радиостанции «Радиострой», г. Киев46511931-1934 0
276Р-473Управління уповноваженого Київського губернського Управління військово-продовольчого постачання у Богуславському повіті, м. Богуслав Київської губернії/ Управление уполномоченного Киевского губернского управления военно-продовольственного снабжения в Богуславском уезде, г. Богуслав Киевской губернии1311921-1922 0
277Р-475Київське відділення державного об’єднання синдикату рибної промисловості, м. Київ/ Киевское отделение государственного объединения синдиката рыбной промышленности, г. Киев71121921-1929 0
278Р-477Київська контора державних цукрових Мальцовських заводів, м. Київ/ Киевская контора государственных сахарных Мальцевских заводов, г. Киев7011922-1927 0
279Р-481Київський районний шкіряний трест Вищої Ради народного господарства УСРР, м. Київ/ Киевский районный кожаный трест Высшего Совета народного хозяйства УССР, г. Киев12711921-1923 0
280Р-482Київська контора державного текстильного Дунаївського тресту «Дунсукно», м. Київ/ Киевская контора государственного текстильного Дунаевецкого треста «Дунсукно»7411924-1929 0
281Р-484Київська контора державного тресту дубильно-екстрактної промисловості «Дубитель», м. Київ/ Киевская контора государственного треста дубильно-экстрактной промышленности «Дубитель», г. Киев3911931-1934 0
282Р-486Великополовецьке поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, с. Великополовецьке Бердичівського повіту Київської губернії/ Великополовецкое почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народного связи, с. Великополовецкое Бердичевского уезда Киевской губернии411919-1920 0
283Р-488Київський трест бродильно-дріжджової, безалкогольної та оцтової промисловості Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Київ/ Киевский трест бродильно-дрожжевой, безалкогольной и уксусной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, г. Киев11311934-1937 0
284Р-4908-а контора тресту по будівництву підприємств важкої промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ/ 8-я контора треста по строительству предприятий тяжелой промышленности Донбасса «Донбасстяжстрой» Народного комисариата тяжелой промышленности СССР, г. Киев30721932-1938 0
285Р-494Борівський сільський комітет незаможних селян, с. Борівка Ставищенського району Малинського округу Київської губернії/ Боровский сельский комитет незаможніх селян, с. Боровка Ставищенского района Малинского округа Киевской губернии111923 0
286Р-495Відділ внутрішньої торгівлі Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел внутренней торговли Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев30931924-1930 0
287Р-496Іванківська ветеринарна амбулаторія районного земельного відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковская ветеринарная амбулатория районного земельного отдела, с. Иванков Иванковского района Киевского округа511925-1928 0
288Р-497Київська філія Всеукраїнської оптово-закупівельно-збутової контори «Укрзакупторг», м. Київ/ Киевский филиал Всеукраинской оптово-закупочной-сбытовой конторы «Укрзакупторг», г. Киев1111932-1933 0
289Р-498Київська філія Всеукраїнської державної торгової контори з експорту та імпорту, м. Київ/ Киевский филиал Всеукраинской государственной торговой конторы по экспорту и импорту, г. Киев40921920-1926, 1932-1935 0
290Р-504 Периферійна контора Київського державного об’єднання роздрібної торгівлі «Київторг», м. Київ/ Периферийная контора Киевского государственного объединения розничной торговли «Киевторг», г. Киев55011931-1934 0
291Р-505Київське відділення Всеукраїнської спілки сільськогосподарських кооперацій «Сільський господар», м. Київ/ Киевское отделение Всеукраинского союза сельскохозяйственных коопераций «Сельский хозяин», г. Киев20011922-1927 0
292Р-508Бородянська районна спілка сільськогосподарських колективів, с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянский районный союз сельскохозяйственных коллективов, с. Бородянка Бородянского района Киевской области12121929-1933 0
293Р-509Київська районна спілка сільськогосподарських колективів, м. Київ/ Киевский районный союз сельскохозяйственных коллективов, г. Киев27221927-1934 0
294Р-510Київська окружна спілка сільськогосподарських колективів, м. Київ/ Киевский окружной союз сельскохозяйственных коллективов, г. Киев12611927-1930 0
295Р-511Київська спілка риболовецьких колгоспів, м. Київ/ Киевский союз рыболовецких колхозов, г. Киев25321928-1935 0
296Р-512Македонський сільський комітет незаможних селян, с. Македони Ржищівського району Київського округу/ Македонский сельский комитет незаможніх крестьян, с. Македоны Ржищевского района Киевского округа111925 0
297Р-514Київська філія Центральної Української кооперативної спілки «Централ», м. Київ/ Киевский филиал Центральной Украинского кооперативного союза «Централ», г. Киев50111918-1922 0
298Р-515Київська контора правління Російського нафтового торгового синдикату, м. Київ/ Киевская контора правления Российского нефтяного торгового синдиката, г. Киев4111920-1925 0
299Р-516Київське відділення Всесоюзного синдикату силікатної промисловості «Продсилікат», м. Київ/ Киевское отделение Всесоюзного синдиката силикатной промышленности «Продсиликат», г. Киев18721922-1930 0
300Р-517Київське обласне Управління державної експертизи при Київському обласному бюро стандартизації, м. Київ/ Киевское областное Управление государственной экспертизы при Киевском областном бюро стандартизации, м. Киев6711933-1935 0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу