Фонди

Користувач Гість

Показані 201-250 із 1 933 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
201Р-350Земельний відділ Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Земельный отдел Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев87321918-1923 0
202Р-353Земельний відділ Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Земельный отдел Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев400841922-1934 0
203Р-354Управління сільського господарства і продовольства Київської обласної державної адміністрації, м. Київ/ Управление сельского хозяйства и продовольствия Киевской областной государственной администрации, м. Киев21480111918-1996 0
204Р-359Земельний відділ Переяславського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київської губернії/ Земельный отдел Переяславского уездного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Киевской губернии31831919-1923 0
205Р-361Димерська районна виборча комісія при Димерському виконавчому комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Димер Київського округу/ Дымерская районная избирательная комиссия при Дымерском исполнительном комитете совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Дымер Киевского округа311927 0
206Р-363Земельний відділ Таращанського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Тараща Київської губернії/ Земельный отдел Таращанского уездного исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Тараща Киевской губернии821921-1922 0
207Р-364Земельний відділ Чорнобильського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Земельный отдел Чернобыльского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Чернобыль Киевской губернии24621919-1923 0
208Р-369Київська філія Всесоюзного об’єднання по боротьбі із шкідниками сільського та лісового господарства, м. Київ/ Киевский филиал Всесоюзного объединения по борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства, г. Киев8011931-1934 0
209Р-370Блиставицька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Шлях до правди», с. Блиставиця Бородянського району Київської області/ Блиставицкая сельскохозяйственная артель (колхоз) «Путь к правде», с. Блиставица Бородянского района Киевской области11621929-1936, 1944-1955 0
210Р-371Старший районний інспектор праці Дніпровського басейну, м. Київ/ Старший районный инспектор труда Днепровского бассейна, г. Киев1611923 0
211Р-372Борщагівський сільський комітет незаможних селян, с. Борщагівка Будаївського району Київського округу/ Борщаговский сельский комитет незаможных крестьян, с. Борщаговка Будаевского района Киевского округа111923-1924 0
212Р-373Діброво-Ленінська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Жовтнева Нива», с. Діброво-Ленінське Бородянського району Київської області/ Дубраво-Ленинская сельскохозяйственная артель (колхоз) «Октябрьская Нива», с. Дубраво-Ленинское Бородянского района Киевской области7731929-1935, 1944-1950 0
213Р-374Луб’янська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Серп і молот», с. Луб’янка Бородянського району Київської області/ Лубянская сельскохозяйственная артель (колхоз) «Серп и молот», с. Лубянка Бородянского района Киевской области23831929-1935, 1943-1955 0
214Р-375Київська контора акціонерного товариства з торгівлі машинами, знаряддями виробництва та технічним приладдям для сільських господарств в Україні «Село-техніка», м. Київ/ Киевская контора акционерного общества по торговле машинами, орудиями производства и техническим принадлежностями для сельских хозяйств в Украине «Деревня-техника», г. Киев4611922-1925 0
215Р-376Київське губернське управління з переробки продуктів сільського господарства, м. Київ/ Киевское губернское управление по переработке продуктов сельского хозяйства, г. Киев1111921 0
216Р-377Свиноїдська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Новий шлях», с. Свиноїди Вищедубечанського району Київської області/ Свиноедская сельскохозяйственная артель «Новый путь», с. Свиноеды Высоко-Дубечанского района Киевской области3011930-1934 0
217Р-378Колгосп «Більшовик», с. Шибене Бородянського району Київської області/ Колхоз «Большевик», с. Шибеное Бородянского района Киевской области16721927-1936, 1944-1959 0
218Р-379Київський обласний машинно-тракторний центр Народного комісаріату земельних справ УСРР, м. Київ/ Киевский областной машинно-тракторный центр Народного комиссариата земледелия УССР, г. Киев2821932-1935 0
219Р-381Київська районна земельно-судова комісія при Київському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевский районный земельно-судебная комиссия при Киевском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев8911926-1930 0
220Р-382Макарівська районна судово-земельна комісія при Макарівському районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, сел. Макарів Макарівського району Київського округу/ Макаровская районная судебно-земельная комиссия при Макаровском районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Макаров Макаровского района Киевского округа52731923-1929 0
221Р-383Переяславська районна судово-земельна комісія при районному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київського округу/ Переяславская районная судебно-земельная комиссия при районном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Киевского округа56221922-1928 0
222Р-385Планова комісія при Київському окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Плановая комиссия при Киевском окружном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев138651924-1930 0
223Р-386Київська губернська державна планова комісія при Київському губернському виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевская губернская государственная плановая комиссия при Киевском губернском исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев211924-1925 0
224Р-387Київська обласна міжвідомча рада тарифного нормування будівельних робіт при обласній плановій комісії, м. Київ/ Киевский областной межведомственный совет тарифного нормирования строительных работ при областной плановой комиссии, г. Киев4511932-1937 0
225Р-388Київський торгівельно-промисловий комбінат № 6 Київської обласної ради промислової кооперації, м. Київ/ Киевский торгово-промышленный комбинат № 6 Киевского областного совета промышленной кооперации, г. Киев1011932-1936 0
226Р-389Пирогівський сільський комітет незаможних селян, с. Пирогів Будаївського району Київського округу/ Пироговский сельский комитет незаможных крестьян, с. Пирогов Будаевского района Киевского округа211926 0
227Р-399Сукачівський сільський комітет незаможних селян, с. Сукачі Іванівського району Київського округу/ Сукачевский сельский комитет незаможных крестьян, с. Сукачи Ивановского района Киевского округа111928-1929 0
228Р-400Сортонасінневе управління державного об’єднання цукрової промисловості УСРР, м. Київ/ Сорто-семенное управление государственного управления сахарной промышленности УССР, г. Киев145211920-1930 0
229Р-401Господарча асоціація «Київцукор», м. Київ/ Хозяйственная ассоциация «Киевсахар», г. Киев7740131918-1994 0
230Р-402Торф’яне бюро Київського обласного об’єднання цукрової промисловості УСРР, м. Київ/ Торфяное бюро Киевского областного объединения сахарной промышленности, г. Киев16821921-1925 0
231Р-404Відділ соціального забезпечення Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел социального обеспечения Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев4111919-1924 0
232Р-405Відділ соціального забезпечення Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел социального обеспечения Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев16531919-1924 0
233Р-409Відділ соціального забезпечення Чорнобильського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Отдел социального обеспечения Чернобыльского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевской губернии27711920-1923 0
234Р-410Відділ охорони здоров’я Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел здравоохранения Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев58231919-1923 0
235Р-411Відділ охорони здоров’я Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел здравоохранения Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев10231 1919-1925 0
236Р-412Інспектура охорони здоров’я Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Инспектура здравоохранения Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев249131923-1930 0
237Р-415Відділ охорони здоров’я Переяславського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київської губернії/ Отдел здравоохранения Переяславского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Киевской губернии7911919-1922 0
238Р-417Відділ охорони здоров’я Чорнобильського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Отдел здравоохранения Чернобыльского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевской губернии 6211920-1922 0
239Р-419Тетерівська медична амбулаторія Бородянської районної інспектури охорони здоров’я, с. Пісківка Бородянського району Київського округу/ Тетеревская медицинская амбулатория Бородянской районной инспектуры здравоохранения, с. Песковка Бородянского района Киевского округа411925-1929 0
240Р-420Бородянська районна дитяча консультація Бородянської районної інспектури охорони здоров’я, с. Бородянка Київського округу/ Бородянская районная детская консультация Бородянской районной инспектуры здравоохранения, с. Бородянка Киевского округа1911927-1929 0
241Р-423Чорнобильська районна каса соціального страхування, смт. Чорнобиль Київського округу/ Чернобыльская районная касса социального страхования, с. Чернобыль Киевского округа2111923-1927 0
242Р-426Відділ праці Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел труда Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев311922-1923 0
243Р-427Інспектура праці Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Инспектура труда Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев446331921-1929 0
244Р-428Відділ праці Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел труда Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев137131919-1926 0
245Р-429Відділ праці Київського обласного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел труда Киевского областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев81121932-1933 0
246Р-432Відділ комунального господарства Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел коммунального хозяйства Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев291841918-1926 0
247Р-433Відділ комунального господарства Київського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел коммунального хозяйства Киевского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев114931923-1930 0
248Р-435Київський пункт Всесоюзного державного об’єднання радянських м’ясних господарст «Скотар», м. Київ/ Киевский пункт Всесоюзного государственного объединения советских мясных хозяйств «Скотовод», г. Киев811930-1931 0
249Р-437Місцевий комітет професійної спілки працівників вищих шкіл та наукових закладів при Київській обласній філії Українського науково-дослідного інституту фізичної культури, м. Київ/ Местный комитет профессионального союза работников высших школ и научных учреждений при Киевском областном филиале Украинского научно-исследовательского института физической культуры, г. Киев311938-1939 0
250Р-439Відділ комунального господарства Чорнобильського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Отдел коммунального хозяйства Чернобыльского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевской губернии1411922-1923 0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу