Фонди

Користувач Гість

Показані 101-150 із 1 933 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
101Р-119Будаївський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Боярка-Будаївка Київського району Київського округу/ Будаевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Боярка-Будаевка Киевского района Киевского округа3941922-1928 0
102Р-120Бородянський районний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих, смт. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянский районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, с. Бородянка Бородянского района Киевской области139661920-1962 0
103Р-121Броварський районний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих, м. Бровари Київської області/ Броварской районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, г. Бровары Киевской области45041923-1963 0
104Р-122Шпилівський сільський комітет незаможних селян, с. Шпилі Іванківського району Київського округу/ Шпилевский сельский комитет незаможных крестьян, с. Шпили Иванковского района Киевского округа811923-1928 0
105Р-123Гоголевський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Гоголев Гоголівського району Київського округу Київської губернії/ Гоголевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Гоголев Гоголевского района Киевского округа Киевской губернии2211923-1924 0
106Р-124Димерський районний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих, смт. Димер Димерського району Київської області/ Дымерский районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, с. Дымер Дымерского района Киевской области135691921-1934, 1944-1962 0
107Р-125Іванківський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Іванків Іванківського району/ Иванковский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Иванковского района33751923-1931 0
108Р-126Київський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев8741923-1932 0
109Р-127Березанський районний виконавчий комітет Ради депутатів трудящих, смт. Березань Березанського району Київської області/ Березанский районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, с. Березань Березанского района Киевской области22331923-1930, 1944-1962 0
110Р-128Макарівський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, сел. Макарів Київського округу/ Макаровский районный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Макаров Киевского округа66251922-1936 0
111Р-130Переяславський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Переяслав Київського округу/ Переяславский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Переяслав Киевского округа 24641922-1931 0
112Р-132Відділ робітничо-селянської інспекції Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел рабоче-крестьянской инспекции Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев1111920-1921 0
113Р-133Ставищенський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Ставище Малинського округу Київської губернії/ Ставищенский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Ставище Малинского округа Киевской губернии321923-1924 0
114Р-134Товстоліський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Товстий ліс Малинського округу Київської губернії/ Толстолесский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Толстый лес Малинского округа Киевской губернии2711923-1924 0
115Р-136Чорнобильський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київського округу/ Чернобыльский районный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевского округа14831921-1927 0
116Р-137Хотівський районний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, с. Хотів Київського округу/ Хотовский районный исполнительный комитет Совета робитничих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Хотов Киевского округа 921923 0
117Р-138Виконавчий комітет Новошепелицької районної Ради депутатів робітничих, с. Ново Шепеличі Київської області/ Исполнительный комитет Новошепелицкого районного Совета депутатов рабочих, с. Новые Шепеличи Киевской области36231922-1959 0
118Р-139Відділ народної освіти Київського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел народного образования Киевского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев1311923 0
119Р-140Уповноважений управління будівельних та ремонтних робіт при правлінні Північнокавказької залізниці по Київському району, м. Київ/ Уполномоченный управления строительных и ремонтных работ при правлении Северо-Кавказской железной дороги по Киевскому району, г. Киев4811922-1925 0
120Р-142Відділ народної освіти Київського губернського виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Отдел народного образования Киевского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев66541918-1925 0
121Р-144Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ/ Відділ народної освіти Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ 8446111919, 1921, 1931-1988 0
122Р-149Робітничо-селянська інспекція Управління Південно-Західної залізниці і Дніпровсько-Бузьського водного транспорту, м. Київ/ Рабоче-крестьянская испекция Управления Юго-Западной железной дороги и Днепровско-Бужского водного транспорта, г. Киев11511918-1930 0
123Р-150Відділ народної освіти Чорнобильського повітового виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Отдел народного образования Чернобыльского уездного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Чернобыль Киевской губернии18211919-1923 0
124Р-151Київська обласна комісія з покращення життя дітей при Київському обласному виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ/ Киевская областная комиссия по улучшению жизни детей при Киевском областном исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся, г. Киев25021931-1939 0
125Р-160Київська обласна дитяча технічна станція, м. Київ/ Киевская областная детская техническая станция, г. Киев811935-1938 0
126Р-161Світільнянська сільськогосподарська Артіль (колгосп) ім. Шевченко, с. Світільня Броварського району Київської області/ Светильнянская сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Шевченко, с. Светильня Броварского района Киевской области1111932, 1946-1950 0
127Р-163Київська окружна колегія захисників Народного комісаріату юстиції УСРР, м. Київ/ Киевская окружная коллегия защитников Народного комиссариата юстиции УССР, г. Киев3011925-1929 0
128Р-164Управління коменданта станції Київ–II Московської Києво-Воронезької залізниці, м. Київ/ Управление коменданта станции Киев-II Московской Киево-Воронежской железной дороги, г. Киев10311920-1923 0
129Р-168Київський обласний музей революції Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ/ Киевский областной музей революции Народного комиссариата просвещения УССР, г. Киев8111917-1920, 1940 0
130Р-169Київський обласний сільськогосподарський виставковий комітет при Київському обласному виконавчому комітеті Ради депутатів трудящих, м. Київ/ Киевский областной сельскохозяйственный выставочный комитет при Киевском областном исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся, г. Киев2111939 0
131Р-170Київський губернський відділ Всеросійського комітету професійної спілки робітників транспорту, м. Київ/ Киевский губернский отдел Всероссийского комитета профсоюза работников транспорта, г. Киев211923 0
132Р-171Український філія Державного інституту проектування підприємств целюлозно-паперової промисловості Народного комісаріату лісової промисловості УРСР, м. Київ / Украинский филиал Государственного института проектирования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Народного комиссариата лесной промышленности СССР, г. Киев211937-1938 0
133Р-172Київський державний інститут проектування сільськогосподарського будівництва Народного комісаріату земльних справ УСРР, м. Київ/ Киевский государственный институт проектирования сельскохозяйственного строительства Народного комиссариата Земляные дел УССР, г. Киев411931 0
134Р-173Інститут підвищення кваліфікації керівних та господарських кадрів Народного комісаріату харчової промисловості УРСР, м. Київ/ Институт повышения квалификации руководящих и хозяйственных кадров Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, г. Киев28111933-1940 0
135Р-179Київський науково-дослідний інститут споживчої кооперації Київської філії Всеукраїнського кооперативного союзу споживчих кооперативних організацій (ВУКООПСПІЛКИ), м. Київ/ Киевский научно-исследовательский институт потребительской кооперации Киевского филиала Всеукраинского кооперативного союза потребительских кооперативных организаций (ВУКООПСОЮЗМ), г. Киев 55111923-1935 0
136Р-183Київська обласна сільськогосподарська станція, м. Київ/ Киевская областная сельскохозяйственная станция, г. Киев511924-1926, 1939-1940 0
137Р-184Київський науково-дослідний інститут водного господарства України Вищої ради народного господарства УСРР, м. Київ/ Киевский научно-исследовательский институт водного хозяйства Украины Высшего совета народного хозяйства УССР, г. Киев1211926-1933 0
138Р-201Київський центральний кооперативний музей Всеукраїнського союзу споживчої кооперації, м. Київ/ Киевский центральный кооперативный музей Всеукраинского союза потребительской кооперации, г. Киев112421912-1930 0
139Р-204Гланишівська чотирьохрічна трудова школа Київського окружного відділу народної освіти, с. Гланишів Переяславського району Київського округу/ Гланишевская четырехлетняя трудовая школа Киевского окружного отдела народного образования, с. Гланишев Переяславского района Киевского округа211928-1929 0
140Р-205Загалецька єдина трудова школа Бородянського районного відділу народної освіти, с. Загальці Бородянського району/ Загалецкая единая трудовая школа Бородянского районного отдела народного образования, с. Загальцы Бородянского района911926-1932 0
141Р-210Бородянське державне лісове господарство Народного комісаріату лісової промисловості УСРР, с. Бородянка Бородянського району Київської області/ Бородянское государственное лесное хозяйство Народного комиссариата лесной промышленности УССР, с. Бородянка Бородянского района Киевской области111936 0
142Р-212Київська крайова інспектура охорони пам’яток культури Народного комісаріату освіти УРСР, м. Київ/ Киевская краевая инспектура охраны памятников культуры Народного комиссариата просвещения УССР, г. Киев2911922-1934, 1938-1940 0
143Р-213Уповноважений Українського військового округу по заготівлі та постачанню палива Червоній Армії по Черкаському району, м. Черкаси Київської губернії/ Уполномоченный Украинского военного округа по заготовке и поставке топлива Красной Армии по Черкасскому району, г. Черкассы Киевской губернии4611922-1923 0
144Р-215Редакція газети «Економічний вісник» - органу Київської окружної планової комісії, м. Київ/ Редакция газеты «Экономический вестник» - органа Киевской окружной плановой комиссии, г. Киев111927-1929 0
145Р-217Головна контора газети «Известия» Київського губернського революційного комітету м. Київ/ Главная контора газеты «Известия» Киевского губернского революционного комитета, г. Киев411920 0
146Р-218Київське окружне управління у справах літератури і видавництв, м. Київ/ Киевское окружное управление по делам литературы и издательств, г. Киев1511925-1930 0
147Р-220Київська контора видавництва журналу «Професиональная жизнь» Всеросійської центральної ради професійних спілок, м. Київ/ Киевская контора издательства журнала «Професиональная жизнь» Всероссийского центрального совета профессиональных союзов, г. Киев211923 0
148Р-221Київський повітовий земельний комітет, м. Київ/ Киевский уездный земельный комитет, г. Киев111918 0
149Р-223Редакція газети «Плуг і молот» - органу Білоцерківського окружного комітету КП(б)У, м. Біла Церква/ Редакция газеты «Плуг и молот» - органа Белоцерковского окружного комитета КП (б) У, м. Белая Церковь12111921-1924 0
150Р-226Редакція польської газети «Серп», орган ЦК КП(б)У та Київського обласного комітету КП(б)У, м. Київ/Редакция польской газеты «Серп», орган ЦК КП (б) У и Киевского областного комитета КП (б) У, м. Киев6911928-1934 0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу