Фонди

Користувач Гість

Показані 451-500 із 1 933 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
451Р-854Пісківський сільський комітет незаможних селян, с. Пісківка Бородянського району Київського округа/ Песковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Песковка Бородянского района Киевского округа111925-1928 0
452Р-855Загалицький сільський комітет незаможних селян, с. Загальці Бородянського району Київського округу/ Загалицький сельский комитет незаможных крестьян, с. Загальцы Бородянского района Киевского округа511925-1926, 1929 0
453Р-856Будаївський волосний комітет незаможних селян, с. Будаївка Київського повіту Київської губернії/ Будаивський волостной комитет незаможных крестьян, с. Будаевка Киевского уезда Киевской губернии111922 0
454Р-857Ліквідаційна комісія з розформуванню Шевченківського округу, м. Корсунь Шевченківського округу Київської губернії/ Ликвидационная комиссия по расформированию Шевченковского округа, г. Корсунь Шевченковский округа Киевской губернии3111925 0
455Р-858Чорнобильський районний комітет незаможних селян, смт. Чорнобиль Чорнобильського району Київської області/ Чернобыльский районный комитет незамоджных крестьян, с. Чернобыль Чернобыльского района Киевской области7911923-1932 0
456Р-859Старопетрівцівський волосний комітет незаможних селян, с. Старі Петрівці Київського повіту Київської губернії/ Старопетровский волостной комитет незаможных крестьян, с. Старые Петровцы Киевского уезда1511920-1923 0
457Р-860Державна гірська-технічна інспекція по Київській області Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ/ Государственная горно-техническая инспекция по Киевской области Народного Комиссариата тяжёлой промышленности СССР, г. Киев511937-1941 0
458Р-861Київська губернська церковна рада Українського православного братства «Діяльно-християнська церква», м. Київ/ Киевский губернский церковный совет Украинского православного братства «Деятельно христианская церковь», г. Киев111924-1925 0
459Р-862Підвідділ з ліквідації майна релігійних установ при Київському губернському відділі соціального забезпечення, м. Київ/ Подотдел по ликвидации имущества религиозных учреждений при Киевском губернском отделе социального обеспечения, г. Киев30821917-1923 0
460Р-869Політичний відділ Київського району Південно-Західних залізниць, м. Київ/ Политический отдел Киевского района Юго-Западных железных дорог, г. Киев111920 0
461Р-872Київське відділення Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі, м. Київ/ Киевское отделение Всеукраинского акционерного общества торговли, г. Киев2711922-1926, 1929 0
462Р-875Київська крайова філія Українського пайового торгового товариства «Ларьок», м. Київ/ Киевская краевая филиал Украинского паевого торгового общества «Ларек», г. Киев166521923-1927 0
463Р-876Київське відділення Всеросійського акціонерного товариства з виробництва і торгівлі хімічно-фармацевтичним майном, м. Київ/ Киевское отделение Всероссийского акционерного общества по производству и торговле химически фармацевтическим имуществом, г. Киев1211924-1928 0
464Р-877Київське відділення Центрального торгівельного акціонерного товариства, м. Київ/ Киевское отделение Центрального торгового акционерного общества, г. Киев3721924-1925 0
465Р-878Київський повітовий комітет незаможних селян, м. Київ/ Киевский уездный комитет незаможных крестьян, г. Киев1011920-1923 0
466Р-880счВиконавчий комітет Київської обласної ради народних депутатів, м. Київ/ Исполнительный комитет Киевского областного совета народных депутатов, г. Киев8556201937, 1940-2004 0
467Р-881Київська філія акціонерного товариства з підготовці робочої та організаційної сили і здійснення робіт на підприємствах за методом Центрального інституту праці «Установка-ЦІІІ», м. Київ/ Киевский филиал акционерного объединения по подготовке рабочей и организационной силы проведения работ на предприятиях по методу центрального института труда «Установка –ЦИТ», г. Киев8511928-1931 0
468Р-882Київське відділення акціонерного товариства по облаштуванню, переобладнанню та ремонту теплових і силових установок «Тепло і сила», м. Київ/ Киевское отделение акционерного общества по обустройству, переоборудованию и ремонту тепловых и силовых установок «Тепло и сила», г. Киев11311925-1929 0
469Р-883Київська міжрайонна контора періодичного сектора Державного видавництва України «Укрперіодика», м. Київ/ Киевская межрайонная контора периодического сектора Государственного издательства Украины «Укрпериодика», г. Киев1111931 0
470Р-886Київське відділення акціонерного товариства з виробництва обладнання для млинів «Млинбуд», м. Київ/ Киевское отделение акционерного общества по производству оборудования для мельниц «Мельстроя», г. Киев8811922-1930 0
471Р-887Київська міжобласна контора з міжміських закупівель Московської обласної спілки споживчих товариств, м. Київ/ Киевская межобластная контора с междугородных закупок Московской областного союза потребительских обществ, г. Киев4311931-1936 0
472Р-888Київська міжобласна контора Ленінградської спілки споживчих товариств, м. Київ/ Киевская межобластная контора Ленинградской союза потребительских обществ, г. Киев26211932-1934 0
473Р-889Іванківське лісництво Київського окружного земельного відділу, с. Іванків Іванківського району Київського округу/ Иванковское лесничество Киевского окружного земельного отдела, с. Иванков Иванковского района Киевского округа2511926-1929 0
474Р-891Дударівський сільський комітет незаможних селян, с. Дударі Ржищівського району Київського округу/ Дударенковский сельский комитет незаможных крестьян, с. Дудари Ржищевского района Киевского округа311929-1930 0
475Р-892Жуківський сільський комітет незаможних селян, с. Жуківка Лехнівської волості Переяславського повіту Київської губернії/ Жуковсий сельский комитет незаможных крестьян, с. Жуковка Переяславского уезда Киевского губернии 111922 0
476Р-896Київська окружна спілка споживчих товариств, м. Київ/ Киевский окружной союз потребительских обществ, г. Киев9221922-1930 0
477Р-897Переяславський районний комітет сільських товариств взаємної допомоги, м. Переяслав Київського округу/ Переяславский районный комитет сельских обществ взаимопомощи, г. Переяслав Киевского округа5911923-1930 0
478Р-898Київський окружний сільськогосподарський кредитно-кооперативний союз «Кредитсоюз», м. Київ/ Киевский окружной сельскохозяйственный кредитно-кооперативный союз «Кредитсоюз», г. Киев37221924-1930 0
479Р-899Сосновське сільське кооперативно-виробниче товариство, с. Соснівка Переяславського району/ Сосновское сельское кооперативно-производственное общество, с. Сосновка Переяславского района1111930-1931 0
480Р-900Переяславський міський комітет взаємодопомоги, м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії/ Переяславский городской комитет взаимопомощи, г. Переяслав Переяславского уезда Киевской губернии1711923-1925 0
481Р-903Доманівський сільський комітет незаможних селян, с. Доманівка Іванківський район Київського округу/ Вознесенский сельский комитет незаможных крестьян, с. Доманевка Иванковский район Киевского округа211924-1925 0
482Р-906Гостомельський районний комітет професійної спілки сільськогосподарських та лісових працівників, м-ко Гостомель Київського округу/ Гостомельский районный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и лесных работников, г. Гостомель Киевского округа1111925-1927 0
483Р-907Архівний відділ виконавчого комітету Київської обласної Ради народних депутатів, м. Київ/ Архивный отдел исполнительного комитета Киевского областного Совета народных депутатов, г. Киев168471926-1927, 1932-1989 0
484Р-908Білоцерківське окружне архівне управління при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Біла Церква/ Белоцерковское окружное архивное управление при окружном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Белая Церковь711926, 1928, 1930-1931 0
485Р-909Київське окружне архівне управління при окружному виконавчому комітеті Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Київ/ Киевское окружное архивное управление при окружном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Киев821919-1930 0
486Р-911Київський інститут підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Народного Комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ/ Киевский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Народного Комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Киев18221932-1940 0
487Р-912Транспортно-споживче товариство Дніпровського басейну, м. Київ/ Транспортно-потребительское общество Днепровского бассейна, г. Киев1211922 0
488Р-913Київське відділення інституту з проектування нових і реконструкції існуючих заводів, тягових і депових механізмів та майстерень залізничного транспорту (Гіпротранс) Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР, м. Київ/ Киевское отделение государственного института проэктирования вагоно-ремонтных заводов тяговых и деповских устройств и мастерских железнодорожного транспорта Народного комиссариата путей соединения СССР, г. Киев3611931-1933 0
489Р-914Виборчі комісії з виборів до Верховної ради УРСР по м. Києву та Київській області/ Избирательные комиссии по выборам в Верховную Раду УССР по г. Киеву и Киевской области37321947-1948, 1951-1952, 1955, 1963 0
490Р-915Книжково-газетне видавництво Київського обласного управління культури, м. Київ/ Книжно-газетное издательство Киевского областного управления культуры, г. Киев41721934, 1943-1964 0
491Р-916Київське спеціалізоване управління № 423 тресту «Електромонтаж-1» Міністерства будівництва УРСР, м. Київ/ Киевское специализированное управление № 423 треста «Электромонтаж-1» Министерства строительства УССР, г. Киев18511944-1961 0
492Р-917Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області/ Управление водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области97141948-1999 0
493Р-918Київська обласна контора Головного Управління у справах кустарної та дрібної промисловості промислової кооперації «Кустарпромторг», м. Київ/ Киевская областная контора Главного Управления по делам кустарной и мелкой промышленности промышленной кооперации «Кустарпромторг», г. Киев1811922-1923 0
494Р-919Контрольно-аналітична лабораторія Київського обласного аптечного управління, м. Київ/ Контрольно-аналитическая лаборатория Киевского областного аптечного управления, г. Киев10211931-1941, 1943-1961 0
495Р-920Контрольно-аналітична лабораторія Київського куща Київського обласного аптекоуправління, м. Київ/ Контрольно-аналитическая лаборатория Киевского куста Киевского областного аптекоуправления, г. Киев1911951-1956 0
496Р-921Київський обласний комітет професійної спілки робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості, м. Київ/ Киевский областной комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, г. Киев42711949-1995 0
497Р-922счДержавна фінансова інспекція в Київській області, м. Київ/ Государственная финансовая инспекция в Киевской области, г. Киев270771945-2017 0
498Р-923Київський обласний комітет професійної спілки робітників машинобудування, м. Київ/ Киевский областной комитет профсоюза работников машиностроения, г. Киев21011958-1974 0
499Р-924Київський обласний комітет професійної спілки робітників текстильної та легкої промисловості, м. Київ/ Киевский областной комитет профсоюза работников текстильной и легкой промышленности, г. Киев46211954-1988, 1991-2011 0
500Р-925Проектно-конструкторський-технологічний інститут Київського раднаргоспу, м. Київ/ Проектно-конструкторский технологический институт Киевского совнархоза, г. Киев17911942-1961 0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу