Фонди

Користувач Гість

Показаны записи 1-50 из 668.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
1204Печерська виборча комісія про вибори до 2-ї Державної Думи, м. Київ/ Печерская избирательная комиссия по виборам во 2-ю Государственную Думу, г. Киев111906 - 1907 рр.0
2205Палацова виборча комісія про вибори до 3-ї Державної Думи, м. Київ/ Дворцовая избирательная комиссия по выборам в 3-ю Государственную Думу, г. Киев111907 р.0
3206Бульварна про вибори до 2-ї Державної Думи виборча комісія, м. Київ/ Бульварная по выборам во 2-ю Государственную Думу избирательная комиссия, г. Киев111906 - 1907 рр.0
4422Маклер м. Липовець Дубинський, м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії/ Маклер г. Липовец Дубинский, г. Липовец Липовецкого уезда Киевской губернии (описи справ проходять удосконалення) 111871 р.0
5466Війтовецьке сільське правління, с. Війтівці Переяславського повіту Полтавської губернії/ Войтовецкое сельское правление, с. Войтовци Переяславского уезда Полтавской губернии1119010
6509Галайківське волосне правління, с. Галайки Таращанського повіту Київської губернії/ Галайковское волостное правление, с. Галайки Таращанского уезда Киевской губернии1118770
7523Мировий посередник 2-ї дільниці Сквирського повіту, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Мировой посредник 2-го у частка Сквирского уезда, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии1119110
8525Києво-Васильківський з’їзд мирових посередників, м. Київ/ Киево-Васильковский сьезд мировых посредникое, г. Киев111877 рр.0
9708Пуща-Водицьке поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу, м. Київ/ Пуща-Водицкое почтово-телеграфное отделение Киевского почтово- телеграфного округа, г. Киев11 1905 р.0
10908Управління Київського районного уповноваженого з мінерального палива, м. Київ/ Управление Киевского районного уполномоченного по минеральному топливу, г. Киев111916 - 1918 рр.0
111008Гребінківське волосне правління, с. Гребінки Васильківського повіту Київської губернії/ Гребенское волостное правление, с. Гребенки Васильковского уезда Киевской губернии1118740
121015Юрівське волосне правління, с. Юрівка Київського повіту Київської губернії/ Юровское волостное правление, с. Юровка Киевского уезда Киевской губернии111879 р.0
131017Велико-Дмитровицьке волосне правління, с. Великі Дмитровичі Київського повіту Київської губернії/ Велико-Дмитровское волостное правление, с. Великие Дмитровичи Киевского уезда Киевской губернии1119160
141019Стрижавське волосне правління, с. Стрижавка Вінницького повіту Подільської губернії/ Стрижавское волостное правление, с. Стрижавка Винницкого уезда Подольской губернии111868 - 1869 рр.0
151021Білоцерківське волосне правління, м-ко Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Белоцерковское волостное правление, м-ко Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии111911 рр.0
161024Жорнівське волосне правління, с. Жорнівка Липовецького повіту Київської губернії/ Жорновское сельское правление, с. Жорновка Липовецкого уезда Киевской губернии1119170
171034Бобрицька сільська управа, с. Бобриця Київського повіту Київської губернії/ Бобрицкое сельское управление, с. Бобрица Киевскогоуезда Киевской губернии111917 р.0
181035Великоприцьківська сільська управа, с. Великі Прицькі Канівського повіту Київської губернії/ Великоприцковское сельское управление, с. Великие Прицки Каневского уезда Киевской губернии 11 1906 р.0
191036Воля-Цезарівська сільська управа, с. Воля-Цезарівка Канівського повіту Київської губернії/ Воля-Цезаровское сельское управление, с. Воля-Цезаровка Каневского уезда Киевской губернии111909 р.0
201037Матюшівська сільська управа, с. Матюші Васильківського повіту Київської губернії/ Матюшское сельское управление, с. Матюши Васильковского уезда Киевской губернии111908 р.0
211039Микулицька сільська управа, с. Микуличі Київського повіту Київської губернії/ Микуличское сельское управление, с. Микуличи Киевского уезда Киевской губернии111917 р.0
221043Стайківська сільська управа, с. Стайки Київського повіту Київської губернії/ Стайковское сельское управление, с. Стайки Киевского уезда Киевской губернии111861 р.0
231050Михайлівська сільська управа, с. Михайлівка Київського повіту Київської губернії/ Михайловское сельское управление, с. Михайловка Киевского уезда Киевской губернии111917 р.0
241107Білоцерківське повітове казначейство, м-ко Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Белоцерковское уездное казначейство, м-ко Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии1119190
251108Богуславська міська дума, м-ко Богу слав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславская городская дума, м-ко Богуслав Каневского уезда Киевской губернии111825 р.0
261182Київське відділення «Спілки руського народу», м. Київ/ Киевское отделение «Союза русского народа», г. Киев111909 р.0
271184Київський губернський військовий начальник, м. Київ/ Киевский губернский воинский начальник, г. Киев111875 - 1878 рр.0
281219Київський обласний військово-промисловий комітет, м. Київ/ Киевский областной военно-промышленный комитет, г. Киев111916 р.0
291222Київський обласний комітет з питань забезпечення воїнів протезами, м. Київ/ Киевский областной комитет по снабжению воинов протезами, г. Киев111918 р.0
301263Мировий посередник 2-ї дільниці Таращанського повіту Київської губернії, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Мировой посредник 2-го участка Таращанского уезда Киевской губернии, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии 111895 р.0
311269Пристав 4-го стану Васильківського повіту Київської губернії, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Пристав 4-го стана Васильковского уезда Киевской губернии, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии 111913 р.0
321273Пристав 2-го стану Київського повіту Київської губернії, м. Київ/ Пристав 2-го стана Киевского уезда Киевской губернии, г. Киев111856 - 1874 рр.0
331275Київський повітовий комітет з перевірки прибутковості маєтків поміщиків, які оподатковувалися відсотковим податком, м. Київ/ Киевский уездный комитет по проверке доходности имений помещиков, которые облагались процентным налогом, г. Киев111868 р.0
341293Сквирська земська поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская земская полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии111862 р.0
351309Таращанська дворянська опіка, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская дворянская опека, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии1118540
361332Наглядач фундушева конвікту при Київській губернській гімназії, м. Київ/ Смотритель фундушева конвикта при Киевской губернской гимназии, г. Киев111834 р.0
371338Тетіївське волосне правління, м-ко Тетіїв Таращанського повіту Київської губернії/ Тетиевское волостное правление, м-ко Тетиее Таращанского уезда Киевской губернии111880 р.0
381341Київське відділення торговельного товариства «Робітник», м. Київ/ Киевское отделение торгового товари щества «Работник», г. Киев111911 - 1913 рр.0
391344Козакевич - помічник уповноваженого Міністерства землеробства у Київській губернії/ Козакевич - помощник уполномоченного Министерства земледелия в Киевской губернии111915 - 1916 рр.0
401360Адміністрація у справах торговельного дому Яхненко і Симиренко, м. Київ/ Администрация по делам торгового дома Яхненко и Симиренко, г. Киев111879 р.0
411363Германівське позичково-ощадне товариство, м-ко Германівка Київського повіту Київської губернії/ Германовское ссудо-сберегательное общество, м-ко Германовка Киевского уезда Киевской губернии111915 - 1916 рр.0
421367Київський повітовий комітет про урівнювання натуральних повинностей, м. Київ/ Киевский уездный комитет по уравнению натуральних повинностей, г. Киев111879 р.0
431368Липовецьке повітове поліцейське управління, м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії/ Липовецкое уездное полицейское управление, г. Липовец Липовецкого уезда Киевской губернии (описи справ проходять удосконалення)111879 р.0
441369Васильківський комітет товариства піклування про в’язниці, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский комитет общества попечительства о тюрьмах, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии 111853 р.0
451386Оціночна комісія з питань оцінки обивательської нерухомої власності, що відводиться для укріплень фортець у м. Києві, м. Київ/ Оценочная комиссия для оценки обывательской недвижимой собственности, отходящей под крепостные укрепления в г. Киеве, г. Киев111847 - 1848 рр.0
461429Київська офіцерська економічна спілка, м. Київ/ Киевское економическое общество, г. Киев111905 р.0
471449Мировий суддя 3-ї дільниці Переяславського повіту, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Мировой судья 3-го участка Переяславского уезда, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии111870 р.0
481450Земський начальник 2-ї дільниці Переяславського повіту, м-ко Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії/ Земский начальник 2-го у частка Переяславского уезда, м-ко Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии111905 р.0
491485Переяславський повітовий військовий начальник, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславский уездный воинский начальник, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии111878 р.0
501496Барахтинське кредитне товариство, с. Барахти Васильківського повіту Київської губернії/ Барахтянское кредитное общество, с. Барахти Васильковского уезда Киевской губернии111913 - 1914 рр.0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу